Suministros - 541012-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Osięciny: Electricidad

2018/S 237-541012

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Osięciny
Wojska Polskiego 14
Osięciny
88-220
Polonia
Persona de contacto: Monika Fabisiak
Teléfono: +48 542650030
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Fax: +48 542650185
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Aleksandrów Kujawski
Słowackiego 12
Aleksandrów Kujawski
87-700
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://gmina-aleksandrowkujawski.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
Słowackiego 8
Aleksandrów Kujawski
87-700
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://mst-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Bądkowo
Włocławska 82
Bądkowo
87-704
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Bytoń
Bytoń 72
Bytoń
88-231
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ugbyton.samorzady.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Ciechocinek
Kopernika 19
Ciechocinek
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: przetargi@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.ciechocinek.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Dobre
Dworcowa 6
Dobre
88-210
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.ugdobre.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Koneck
Koneck 30
Koneck
87-702
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.koneck.eu/index.php?id=6

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Nieszawa
3 Maja 2
Nieszawa
87-730
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nieszawa.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Zakrzewo
Leśna 1
Zakrzewo
87-707
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.zakrzewo.com.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Kościelna 1
Piotrków Kujawski
88-230
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.piotrkowkujawski.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Raciążek
Wysoka 4
Raciążek
87-721
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.raciazek.lo.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Radziejów
Kościuszki 20/22
Radziejów
88-200
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.umradziejow.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Radziejów
Kościuszki 20/22
Radziejów
88-200
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: przetargi@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.ugradziejow.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Topólka
Topólka 22
Topólka
87-875
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: ug@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.topolka.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Waganiec
Dworcowa 11
Waganiec
87-731
Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: przetargi@osieciny.pl
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://waganiec.biuletyn.net/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Número de referencia: 271.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. do 1552 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 11 580,95 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 6 366,75 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 214,20 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej - dalej „odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 143 651.04 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL619
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obszar Powiatu Aleksandrowskiego i Radziejowskiego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 482 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 6 366,75 MWh.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

5. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 16 umów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL619
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obszar Powiatu Aleksandrowskiego i Radziejowskiego

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1 070 szt.

2.Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3.Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 5 214,20 MWh.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna Okres dostaw.

5. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 16 umów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 165-376552
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Enea S.A.
Górecka 1
Poznań
60-201
Polonia
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 101 027.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 470 935.68 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Enea S.A.
PoznańGórecka 1
Poznań
60-201
Polonia
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 668 544.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 672 715.36 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez I

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018