Suministros - 541040-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Aparatos para venepuntura y toma de muestras de sangre

2018/S 237-541040

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
000292209
Juraszów 7/19
Poznań
60-479
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Watral-Duńska
Teléfono: +48 618212359
Correo electrónico: watral@lutycka.pl
Fax: +48 618212359
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lutycka.pl

Dirección del perfil de comprador: www.lutycka.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, zestawów odczynnikowych, zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą urządzeń do wykonywania tych badań

Número de referencia: SZW/SZP/64/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, zestawów odczynnikowych, zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą urządzeń do wykonywania tych badań.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 040 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobny sprzęt do pobierania/wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Pracowni Serologii Transfuzjologiczne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Poznań, POLSKA - Magazyn Centralny

II.2.4)Descripción del contrato:

Elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobny sprzęt do pobierania/wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Pracowni Serologii Transfuzjologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy, tj. formularz cenowy - na warunkach określonych we wzorze umowy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestawy odczynnikowe, oprogramowanie oraz stacje robocze niezbędne do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Poznań, POLSKA - Magazyn Centralny

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestawy odczynnikowe, oprogramowanie oraz stacje robocze niezbędne do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy, tj. formularz cenowy - na warunkach określonych we wzorze umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą 2 urządzeń do wykonywania tych badań

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, Poznań, POLSKA - Magazyn Centralny

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą 2 urządzeń do wykonywania tych badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy, tj. formularz cenowy - na warunkach określonych we wzorze umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobny sprzęt do pobierania/wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Pracowni Serologii Transfuzjologiczne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sarstedt Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Stare Babice
05-082
Polonia
Teléfono: +48 227220543
Correo electrónico: info.pl@sarstedt.com
Fax: +48 227220795
Código NUTS: PL

Dirección de internet: www.sarstedt.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 630 000.00 PLN
Oferta más baja: 686 563.56 PLN / Oferta más elevada: 686 563.56 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Zestawy odczynnikowe, oprogramowanie oraz stacje robocze niezbędne do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
Warszawa
01-208
Polonia
Teléfono: +48 223319999
Correo electrónico: poland_reception@bio-rad.com
Fax: +48 223319988
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.bio-rad.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 330 000.00 PLN
Oferta más baja: 352 091.93 PLN / Oferta más elevada: 352 091.93 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą 2 urządzeń do wykonywania tych badań

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AMP Polska Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 37/1
Kraków
30-117
Polonia
Teléfono: +48 122940278
Correo electrónico: k.kryszkiewicz@amp-med.com
Fax: +48 124229998
Código NUTS: PL213

Dirección de internet: www.amp-med.com

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 80 000.00 PLN
Oferta más baja: 93 225.39 PLN / Oferta más elevada: 93 225.39 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458803

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458803

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018