Suministros - 541119-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Productos para la higiene personal

2018/S 237-541119

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia w Rzeszowie
5170339237
ul. hr.W. Tarnowskiej 4
Rzeszów
35-322
Polonia
Teléfono: +48 178580821
Correo electrónico: zp@igbcarpatia.pl
Fax: +48 178507864
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.igbcarpatia.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii

Número de referencia: 28/07/2018
II.1.2)Código CPV principal
33700000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii, powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, dopuszczonych do obrotu handlowego. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy - Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, nie wymagające skomplikowanego opisu. Zamówienie obejmuje dostawę typowych produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości objętych produkcją masową, seryjną, dostępnych w stałej ofercie podmiotów realizujących tego typu zamówienia. Ustalona z góry jakość zamawianych produktów nie wymagają indywidualnego określenia przez zamawiającego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 000 811.55 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kantyna – 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska, 34-100 Wadowice, dział adm. O/W-ce, ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kantyna – 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska, 34-100 Wadowice, dział adm. O/W-ce, ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 1 - Kantyna - 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej,

5) zmiany asortymentu do 5 % wartości umowy, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia wartości całego zamówienia określonej w umowie. Cena takich produktów nie może być wyższa niż cena producenta maksymalnie z 2 % marżą. Zamówienie nastąpi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny przez Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2 - Kantyna – 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 2 - Kantyna – 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 2 - Kantyna – 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej,

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 3 - Kantyna – 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 4 A, Restauracja Bieszczadzka, ul. Kościuszki 4 A, 48-300 Nysa

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 3 - Kantyna – 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 4 A, Restauracja Bieszczadzka, ul. Kościuszki 4 A, 48-300 Nysa

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 3 - Kantyna – 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 4 A, Restauracja Bieszczadzka, ul. Kościuszki 4 A, 48-300 Nysa. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 4 - Kantyny – 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29, 49 – 200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 4 - Kantyny – 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29, 49 – 200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 4 - Kantyny – 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29, 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 5 - Kantyna – 45–853 Opole, ul. Sądowa 4

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 5 - Kantyna – 45–853 Opole, ul. Sądowa 4

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 5 - Kantyna – 45–853 Opole, ul. Sądowa 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 6 - Kantyna – 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 7

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 6 - Kantyna – 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 7

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 6 - Kantyna – 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 7. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 7 - Kantyna – 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 7 - Kantyna – 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 7 - Kantyna – 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 8 - Kantyna – 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 8 - Kantyna – 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 8 - Kantyna – 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 9 - Kantyna – 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 9 - Kantyna – 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 9 - Kantyna – 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 10 - Kantyny – 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76; Medyka 37-732 Medyka 404B; Chmielów 39-442 Chmielów, ul. Zaciszna 4, dział adm. PIGB CARPATIA ul. Hrabiny Tarnowskiej 4

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 10 - Kantyny – 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76; Medyka 37-732 Medyka 404B; Chmielów 39-442 Chmielów, ul. Zaciszna 4, dział adm. PIGB CARPATIA ul. Hrabiny Tarnowskiej 4

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 10 - Kantyny – 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76; Medyka 37-732 Medyka 404B; Chmielów 39-442 Chmielów, ul. Zaciszna 4, dział adm. PIGB Carpatia, ul. Hrabiny Tarnowskiej 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 11 - Kantyna – 38-543 Komańcza, Łupków 45, Kantyna Moszczaniec 14,

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 11 - Kantyna – 38-543 Komańcza, Łupków 45, Kantyna Moszczaniec 14,

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 11 - Kantyna – 38-543 Komańcza, Łupków 45, Kantyna Moszczaniec 14. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 12 - Kantyna – 38-623 Uherce Mineralne 153

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 12 - Kantyna – 38-623 Uherce Mineralne 153

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 12 - Kantyna – 38-623 Uherce Mineralne 153. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 13 – OKW Parzenica Zakopane 34-500 Zakopane ul. Ogrodowa 6

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 13 – OKW Parzenica Zakopane 34-500 Zakopane ul. Ogrodowa 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 13 – OKW Parzenica Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. Ogrodowa 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 14 – OKW Pałac Olszanica, 38-722 Olszanica 222

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 14 – OKW Pałac Olszanica, 38-722 Olszanica 222

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii Część 14 – OKW Pałac Olszanica, 38-722 Olszanica 222. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

OKW Zimowit Wisła 43-460 Wisła, ul. Wodna 3

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33700000
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

OKW Zimowit Wisła 43-460 Wisła, ul. Wodna 3

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała i środków czystości do punktów handlowych PIGB Carpatii OKW Zimowit Wisła 43-460 Wisła, ul. Wodna 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają załączniki nr 1A – formularze cenowe. Ilości podane w Załącznikach nr 1-A, stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części zamówienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje się sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Terminy dostaw mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,

3) zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 145-331422
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Kantyna – 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska, 34-100 Wadowice, dział adm. O/W-ce, ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Firma Handlowo-Usługowa „Marta” Hurt-Detal S.C.
6282260808
ul. Styczniowa 35
Trzebinia
32-540
Polonia
Código NUTS: PL21
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 33 107.10 PLN
Valor total del contrato/lote: 31 477.74 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2 - Kantyna – 32-540 Trzebinia, ul. Słowackiego 70

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Firma Handlowo-Usługowa „Marta” Hurt-Detal S.C.
6282260808
ul. Styczniowa 52
Trzebinia
32-540
Polonia
Código NUTS: PL21
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 44 631.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 39 242.95 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Część 3 - Kantyna – 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 4 A, Restauracja Bieszczadzka, ul. Kościuszki 4 A, 48-300 Nysa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.P.H.U Achimax Sp. z o.o.
7530002803
ul. Otmuchowska 66
Nysa
48-300
Polonia
Código NUTS: PL523
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 97 743.34 PLN
Valor total del contrato/lote: 99 745.61 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Część 4 - Kantyny – 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29, 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 23

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.P.H.U Achimax Sp. z o.o.
7530002803
ul. Otmuchowskiego 66
Nysa
48-300
Polonia
Código NUTS: PL523
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 980.08 PLN
Valor total del contrato/lote: 44 710.92 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Część 5 - Kantyna – 45-853 Opole, ul. Sądowa 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.P.H.U Achimax Sp. z o.o.
7530002803
ul. Otmuchowska 66
Nysa
48-300
Polonia
Código NUTS: PL523
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 33 260.16 PLN
Valor total del contrato/lote: 33 373.82 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Część 6 - Kantyna – 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 7

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.P.H.U Achimax Sp. z o.o.
7530002803
ul. Otmuchowskiego 66
Nysa
48-300
Polonia
Código NUTS: PL523
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 17 692.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 17 255.82 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Część 7 - Kantyna – 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 34

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Część 8 - Kantyna – 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
F.H U Kograko Grażyna i Krzysztof Kozak Sp.j
8720003752
ul. Sandomierska 6
Dębica
39-200
Polonia
Código NUTS: PL82
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 63 771.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 68 742.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Część 9 - Kantyna – 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspólna 15

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
F.H.U Kograko Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j.
8720003752
ul. Sandomierska 6
Dębica
39-200
Polonia
Código NUTS: PL82
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 173 115.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 170 927.82 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 10
Denominación:

Część 10 - Kantyny – 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76; Medyka 37-732 Medyka 404B; Chmielów 39-442 Chmielów, ul. Zaciszna 4, dział adm. PIGB Carpatia ul. Hrabiny Tarnowskiej 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
F.H.U Kograko Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j.
8720003752
ul. Sandomierska 6
Dębica
39-200
Polonia
Código NUTS: PL82
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 157 780.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 158 325.97 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: 11
Denominación:

Część 11 - Kantyna – 38-543 Komańcza, Łupków 45, Kantyna Moszczaniec 14,

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
F.H.U Kograko Grażyna i Krzysztof Kozak Sp. j.
8720003752
ul. Sandomierska 6
Dębica
39-200
Polonia
Código NUTS: PL82
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 89 537.20 PLN
Valor total del contrato/lote: 92 745.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Lote nº: 12
Denominación:

Część 12 - Kantyna – 38-623 Uherce Mineralne 153

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
F.H.U Kograko Sp. j.
8720003752
ul. Sandomierska 6
Dębica
39-200
Polonia
Código NUTS: PL82
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 66 319.43 PLN
Valor total del contrato/lote: 69 296.98 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Lote nº: 13
Denominación:

Część 13 – OKW Parzenica Zakopane 34-500 Zakopane ul. Ogrodowa 6

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Lote nº: 14
Denominación:

Część 14 – OKW Pałac Olszanica, 38-722 Olszanica 222

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Lote nº: 15
Denominación:

OKW Zimowit Wisła 43-460 Wisła, ul. Wodna 3

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018