Építési beruházás - 541144-2019

Submission deadline has been amended by:  96273-2020
15/11/2019    S221

Magyarország-Kaposvár: Magasépítési munka

2019/S 221-541144

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501581
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.kaposvar.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407732019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407732019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DESEDA Kemping fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001407732019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

DESEDA Kemping fejlesztése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212400 Szállás és étterem céljára szolgáló épületek
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233161 Gyalogút építése
45300000 Épületszerelési munka
71421000 Kertépítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár külterület, 0443/2 helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Meghatározó paraméterek, illetve a tervezett beruházás keretein belül történő feladatok, beavatkozási helyek és főbb jellemzők a következők:

Telek területe: 38 266 m2

— Szállás épület: A tervezett épület kétszintes kialakítású. Keleti telekhatártól 5 m re telepített, észak-dél irányú hossztengellyel. Az épület oldalfolyosós, elrendezésű, szintenként eltérő befogadóképességű. Földszinten igény szerint megjelennek a közösségi/ foglalkoztató terek is, melyek osztható kialakításúak valamint az ezekhez kapcsolódó szükséges számú vizesblokk. Az ifjúsági szállóban 23*4 fő és 1*2 fő (tanári, gépjárművezetői) és 1*2 fő akadálymentes szoba = összesen: 96 fő elhelyezése biztosított az I. ütemben, egységesen kialakított apartman jellegű szobákban. A földszinten akadálymentesített szoba található a bejárat mellett közvetlenül. Szállás épület = 1 517,28 m2

— Mobilházak: A mobilházakat a terület északi oldalhatára mellé (mintegy bekeretezve a kemping területét), valamint a szállás zóna területére kerülnek telepítésre összesen 57 db, melyek közül első ütemben 51 db kerül elhelyezésre. Az I. ütemben telepítésre kerülő 51 db mobilház közül egy akadálymentes kivitelben készül. A kiválasztott típus 8*4 m-es típus mobilház, előtte 5*2,5 m-es terasszal. Feladat 57 db mobilház elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez valamennyi feltétel biztosítása (terület előkészítése, közművek alapozása csatlakozási pontok kialakítása, stb.). A mobilházak nem részei az építési beruházásnak, azok beszerzése és elhelyezése, valamint beüzemelése külön eljárás keretében történik. Az 51+6 db mobilház telepítési helye a helyszínrajzon jelölésre került. Mobilház = 57 db*(*32 m2+12,50 m2 (terasz))=2 536,50 m2

— Sátras/lakókocsis szálláshelyek: A kempinges zóna az egyirányú utak két oldalára, a terület nyugati zónájában kerülnek kialakításra. Az utak két oldalán egységes méretű 8,50 m*12,00 m- es parcellák lettek tervezve, azonos közmű csatlakozási lehetőséggel, összesen 77 db nagyparcella. Sátras parcellák kisebb méretűek, ezekből összesen 23 db létesül a területen, 5*8 m befoglaló mérettel. A nagyparcellák 10 %-át víz, szennyvízcsatlakozással, valamint az összes parcellát villamos csatlakozással kell ellátni, a vizesblokktól legtávolabb kerülő lakókocsis (nagyparcellák) kerülnek teljes mértékben közművesítésre,

— Étterem és vegyesbolt: A tervezett épület kétszintes kialakítású. A földszinten az étterem fogyasztótere a vegyesbolt, a főzőkonyha pedig az alagsorban kerül kialakításra két étellifttel kiegészítve, mely igény szerint a kemping felé és a külső zóna (közterület) felé is tud szolgáltatni. A szociális ellátást az öltöző és fürdő blokk biztosítja. Szellőzését, megvilágítását természetes úton biztosítjuk. Az étterem fogyasztóteréhez, mely a földszinten található 1 db akadálymentesített WC-mosdó helyiség lesz biztosítva. Az alagsorban található még egy társalgó helyiség a kemping vendégeinek kiszolgálására, mely tér osztható. A társalgó kiszolgálására valamint a színpad tér ellátására is a férfi és a női vizesblokk biztosított lesz. A terepadottságok miatt tereplépcsők kerülnek kialakításra az épület északi és a déli oldalán. Az étterem egyidejű kapacitása: 85 fő. Étterem összesen: 353,63 m2

— Recepció és szolgálati lakások: A tervezett épület kétszintes kialakítású. Fedett nyitott téren keresztül jutunk a recepció terébe. A beléptetés előtti zónában további várakozóhelyek és vizesblokk áll rendelkezésre. Az irodai munkatársak részére back office helyiség előteres mosdó/WC helyiség és teakonyha áll majd rendelkezésre A szolgálati lakások közül egy a földszinten (összkomfortos, 2 db 2 fős hálófülke), kettő pedig az emeleten kerül kialakításra. Kialakításra kerülnek még a szolgáltató zónára jellemző raktárak, eszköztároló helyiségek, továbbá itt kerül kialakításra a dolgozói kerékpártároló a szociális blokk bejárata mellé. Recepció összesen: 236,19 m2

Folytatatás a felhívás III.1.2) pontjában

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % hazai költségvetési támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

K.1. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 67.§ (1) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Folytatva a felhívás II.2.4) pontjából:

— Vizesblokk kialakítása: Vizesblokk épülete elsősorban a sátras kempinges részt szolgálja ki. Az ADAC előírásait is figyelembe véve. Az épületben nemenkénti vizes helyiségek egymás mellett helyezkednek majd el. Az épületnek fedett részein további, a kemping szolgáltatáshoz köthető vizes elemek kerülnek kiépítésre (lábmosó, zuhanyzó, kézmosók, mosók, stb.). Itt találhatóak a főző, mosogató egységek is, melyek köré padok, játszótéri eszközök kerülnek telepítésre. Az állattal érkező vendégekre gondolva, az épületnek az északi részén két darab kutyafürdető található, mely három oldalról fallal körbehatárolt, csempézett fal és padlóburkolattal rendelkezik. A halpucoló helyiség is igény szerint kerül kialakításra az épület északi fedett terében, mely víz és szennyvíz csatlakozással is rendelkezik. Megtalálható még a vizesblokk takarítására takarítószer tároló helyiség is. Vizesblokk összesen = 206,67 m2

— Hulladékudvar: A hulladékudvar a vizesblokk környezetében kerül elhelyezésre, melynek gépjárművel való megközelítése biztosított. A hulladékudvart növényzettel körbehatároltan kerül megépítésre,

— Játszótér és utcabútorok: Játszótereket a területen több helyen szükséges létesíteni. Egy kisebb játszóteret telepítésére kerül sor a vizesblokk környezetében, valamint nagyobb játszótér pedig a tervezett vizes élménymedencék és az szállás épület környezetében kerülne felállításra. Ezek eszközei a tervdokumentációban részletezettek szerint kerülnek elhelyezésre. Ilyen tervezett eszközök a homokozó, a kétszemélyes rugós játék, a játszóvár, kétüléses hintaállvány és egy mászóvár. A nagyobbak és a sportolás szerelmeseinek külön kondipark létesül. Játszótér gumi burkolata 270 m2,

— Sportpálya: A meglévő, a tóhoz közelebb fekvő sportpálya felújításra kerül. A meglévő méretet megtartva újjáépítésre kerül, melyre öntött gumiburkolat kap záró rétegként. A pálya alkalmas lesz különféle labdajátékok használatára (2*2 db B33 palánkkal kosárlabdára, röplabda, futball, kézilabda játékokra). A pálya köré új labdavédő háló elhelyezése szükséges tartószerkezettel együtt. Sportpálya összesen: 561,27 m2

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem éri el a 1 200 000 000 Ft összeget.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.

Folytatva a felhívás II.2.4) pontjából:

— Sportpálya: A meglévő, a tóhoz közelebb fekvő sportpálya felújításra kerül. A meglévő méretet megtartva újjáépítésre kerül, melyre öntött gumiburkolat kap záró rétegként. A pálya alkalmas lesz különféle labdajátékok használatára (2*2 db B33 palánkkal kosárlabdára, röplabda, futball, kézilabda játékokra). A pálya köré új labdavédő háló elhelyezése szükséges tartószerkezettel együtt. Sportpálya összesen: 561,27 m2

— Strand: A főbejárattól balra, az étterem és a sportpálya közötti területen kerül kialakításra a Strand, területén jakuzzi és élménymedence létesül, ezek körül épül majd meg a WPC burkolatú napozótér pihenő padokkal és napvitorlával, az élmény fokozására kültéri zuhany és bárpult részére fenntartott területtel. A medencék vízgépészete az élménymedence alatt kap helyet. A Strand területe összesen: = 284,66 m2,

— Zöldfelület fejlesztése, terület körbehatárolása: A kivágandó fák helyett új fás szárú növényeket telepítéséhez külön terv készült az ezzel kapcsolatos elvégzendő feladatokról. A terület körül egységes áttört fémszerkezetű kerítés tervezett valamint végig sövénysáv kiültetése a por megszűrése miatt,

— Közlekedő felületek: A kemping területén a közlekedő felületeken aszfaltos útfelületek lettek tervezve. A területen a teresedéseknél és akadálymentes parkolóknál térkő burkolattal kerül a felület kialakításra. Az utak, parkolók esetében 8cm, a járdák esetében 6cm vastag burkolattal kerül kialakításra a felület. A pihenőfelületekre, színpad terére WPC burkolat kerül elhelyezésre. Aszfaltozott út 121,6 m3 aszfalt mennyiséggel készül, míg térkő burkolat építése 3732 m2-en valósul meg.

A különböző építmények és azok szerkezeteinek építési tevékenységének részletes leírása az ajánlattételi felhívás mellékletei között a kiviteli tervdokumentáció egyes fejezeteiben találhatók, illetve a további elemek részletes leírása a szakági tervfejezetek műszaki leírásaiban, annak terveiben kerül bemutatásra.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

M.1.1. egy szerződés keretében teljesített legalább 800 m2 hasznos alapterületű közösségi célú épület építésére vonatkozó referencia, mely tartalmazta 100 m2 vizesblokk építését és / vagy felújítását;

M.1.2. legalább 2000 m2 térkő burkolat építése;

M.1.3. legalább 1 db játszótér építése, mely tartalmazott legalább 120 m2 öntöttgumi burkolat elhelyezését;

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó lezárt üzleti évben legalább 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselővel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 % a Kbt. 135. § (7) bek. -nek figyelembevételével)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jótállás (időtartama: 36 hónap)

— Felelősségbiztosítás (valamennyi feladatára kiterjedő minimum 500 000 000,- Ft/kár, valamint 1 000 000 000,- Ft/év összegű)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/12/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/12/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 4.6.2019 napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.

4. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.

10. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás III.2.2) pontjának folytatása:

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2019