Suministros - 541196-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Equipamiento médico

2018/S 237-541196

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
221964385
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Polonia
Persona de contacto: Dział zamówień publicznych
Teléfono: +48 587684640
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684829
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.copernicus.gda.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatury medycznej (10 pakietów)

Número de referencia: D10.251.47.M.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej tj.

Pakiet 1 Gniazdko grzewcze dla noworodka

Pakiet 2 Wyświetlacz optotypów

Pakiet 3 Kardiomonitor kompaktowy

Pakiet 4 Wirówka do masażu kończyn dolnych

Pakiet 5 Laser biostymulacyjny z sondą punktową

Pakiet 6 Laser biostymulacyjny

Pakiet 7 Aparat do terapii ultradźwiękowej

Pakiet 8 Wioślarz

Pakiet 9 Stół rehabilitacyjny typ I i Stół rehabilitacyjny typ II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert w kryterium „Ocena techniczna” - jeżeli dotyczy, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 151 747.32 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyświetlacz optotypów – LCD

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wyposażony w komputer All-in-one

Monitor kolorowy LCD, dotykowy, min przekątna 17”

Uchwyt monitora do ściany

Pilot sterujący monitorem

Oprogramowanie pozwalające na badanie wzroku pacjenta

Regulowana odległość robocza pracy urządzenia od 2,5 m do 5 m

Zasilacz

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 130 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kardiomonitor kompaktowy

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

1 Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg

2 Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia

3 Kardiomonitor kolorowy z ekranem dotykowym LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości, co najmniej 800 x 600 pikseli

4 Jednoczesna prezentacja na ekranie, co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych

5 Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże, czytelne znaki

6 Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: min. 96-godzinne

7 Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć, co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów

8 Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki

9 Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów:

— EKG,

— Odchylenie odcinka ST

— Liczba oddechów (RESP)

— Saturacja (SpO2)

— Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP)

— Temperatura (T1,T2,TD)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1100 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wirówka do masażu kończyn dolnych

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

System spustu i napełniania o dużych średnicach.

Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy.

Możliwość kontroli kierunku strumienia wody

Półautomatyczny korek umożliwiający łatwe spuszczanie wody po zabiegu

Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki

Ergonomiczny kształt wirówki

Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho”

System powiadamiania o konieczności odkamieniania

Wskazanie temperatury wody w niecce.

Czujnik poziomu wody

Pojemność: 150 l

Liczba dysz: min. 6

Zasilanie: 230 V/50 Hz

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 230 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Laser biostymulacyjny z sondą punktową

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

Laser biostymulacyjny

Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD,

Precyzyjny pomiar mocy sond

Emisja światła ciągła i impulsowa

Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu

Licznik czasu pracy sterownika i sond

Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56

Procedury zabiegowe dla stomatologii - 51

Sonda punktowa IR 808 nm/400 mW

Oprogramowanie w języku polskim

Okulary

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 130 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Laser biostymulacyjny

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

Laser biostymulacyjny

Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD

Precyzyjny pomiar mocy sond

Emisja światła ciągła i impulsowa

3 tryby pracy skanera R, IR oraz R+IR,

Ustawianie i wyświetlanie dawki w J lub J/cm2

Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie

Trwania zabiegu

Licznik czasu pracy sterownika i sond

Dowolny kształt pola zabiegowego

Automatyczne przełączanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego

Regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach

Funkcja offset - przesuwanie pola zabiegowego

Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56

Procedury zabiegowe dla skanera - 30

Głowica skanująca R 660 nm/50 MWoraz IR 808 nm/400 mW

Oprogramowanie w języku polskim

Okulary

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 300 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat do terapii ultradźwiękowej

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

Urządzenie do terapii ultradźwiękowej o min. dwóch częstotliwościach pracy 1MHz i 3,5 MHz

Aparat wyposażony, co najmniej w:

— duży, czytelny wyświetlacz

— baza wbudowanych programów zabiegowych

— edycja nazw programów użytkownika

— zegar zabiegowy

— precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu

Parametry kalibracyjne zapisane w głowicy

Zegar zabiegowy - zakres min. 1 – 30 min

Tryb pracy generatora ultradźwięków: ciągły i impulsowy

Częstotliwość w trybie impuslowym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

Wypełnienie w trybie impulsowym w zakresie, co najmniej 5 %-75 % z krokiem 5 %

Głowice ultradźwiękowe:

1) głowica o akustycznej częstotliwości roboczej 1 i 3,5 MHz

ERA 4 cm 2, moc maksymalna 10 W

Maksymalna gęstość mocy 2,5 W/cm2

Typ GS-1 akustyczna częstotliwość robocza 1 i 3,5 MHz

ERA 1 cm 2, moc maksymalna 2,5 W

Maksymalna gęstość mocy 2,5 W/cm2

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 140 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urządzenie treningowe „wioślarz”

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

Indukcyjny system hamowania

Napęd: cięgno linowe

Regulacja obciążenia do 500 Wat

Siodełko ułożyskowane, na rolkach

Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna

Obciążenie wagowe nie mniej niż 125 kg

Urządzenie wyposażone min w funkcje pomiaru czasu, całkowita liczba kilometrów, wiosła, częstotliwość uderzeń, zużycie energii, ocena sprawności

Pomiar tętna

Programy treningowe (łącznie) - min. 12

Programy sterowane wielkością tętna - min. 4

Urządzenie wyposażone w mechanizm składania na czas wyłączenia urządzenia

Długość maksymalna po rozłożeniu 220 cm

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 110 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stół rehabilitacyjny

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Stół rehabilitacyjny typ 1

Wymagania ogólne

Pięciosekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej z funkcją Pivota

Pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu

Wąski zagłówek (31 cm) regulowany przy pomocy sprężyny gazowej (od -70o do +40o)

Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką

Boczki sekcji środkowej są podnoszone

Regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0o do +85o)

Stół rehabilitacyjny typ 2

Wymagania ogólne

Stół do masażu i rehabilitacji - pięciosekcyjny z pozycją Pivota

Przełącznik ramowy wysokości stołu dostępny z każdej strony

Kąt nachylenia poszczególnych części stołu regulowany za pomocą sprężyn gazowych

Zagłówek z ergonomicznym otworem na twarz pacjenta i zaślepką do otworu

Uchwyty umożliwiające zamocowanie pasa do stabilizacji

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 360 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stanowisko histologiczne do przykrawania materiału

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
II.2.4)Descripción del contrato:

Wymagania ogólne

Wentylator z możliwością podłączenia do szpitalnego systemu wentylacji

Płynna regulacja mocy wyciągu

Podnoszona szyba przednia oraz dwie stałe szyby boczne

Oświetlenie

Wykonane w całości ze stali nierdzewnej

Wymiary zewnętrzne urządzenia:

— szerokość - między 1 400 mm a 1 700 mm

— głębokość - min. 700 mm

— wysokość - między 1 700 mm a 2 500 mm

Wymiary przestrzeni roboczej:

— szerokość - min. 1 000 mm

— głębokość - min. 500 mm

— wysokość - min. 800 mm

Blat roboczy z perforowanych płyt z możliwością łatwego demontażu i czyszczenia

Zlew o wymiarach min. 300x300x200 mm z możliwością umiejscowienia po lewej lub prawej stronie stołu

Bateria umywalkowa z wyciągana wylewką

Wyciąg oparów spod blatu roboczego

Osobny odpływ na zlewki formalinowe

Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu/stosowania w placówkach medycznych zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 95
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 200 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-336014
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: D10.251.47.M.2018
Lote nº: 2
Denominación:

Wyświetlacz optotypów – LCD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Hayne Polska Sp. z o.o.
300603048
Jana Henryka Dąbrowskiego 286/288
Poznań
60-406
Polonia
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 629.63 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 659.32 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: D10.251.47.M.2018
Lote nº: 3
Denominación:

Kardiomonitor kompaktowy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biameditek Sp. z o.o.
002331830
Elewatorska 58
Białystok
15-620
Polonia
Código NUTS: PL84
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 38 888.89 PLN
Valor total del contrato/lote: 38 601.36 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: D10.251.47.M.2018
Lote nº: 4
Denominación:

Wirówka do masażu kończyn dolnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Meden Inmed Sp. z o.o.
331039951
Wenedów 2
Koszalin
75-847
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 862.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 8 578.37 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 5
Denominación:

Laser biostymulacyjny z sondą punktową

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Technomex Sp. z o.o.
008118451
Szparagowa 15
Gliwice
44-141
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 583.33 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 535.59 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: D10.251.47.M.2018
Lote nº: 6
Denominación:

Laser biostymulacyjny

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Meden Inmed Sp. z o.o.
331039951
Wenedów 2
Koszalin
75-847
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 10 009.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 7
Denominación:

Aparat do terapii ultradźwiękowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Technomex Sp. z o.o.
008118451
Szparagowa 15
Gliwice
44-141
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 825.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 527.78 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: D10.251.47.M.2018
Lote nº: 8
Denominación:

Urządzenie treningowe „wioślarz”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Meden Inmed Sp. z o.o.
331039951
Wenedów 2
Koszalin
75-847
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 935.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 863.22 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 9
Denominación:

Stół rehabilitacyjny

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: D10.251.47.M.2018
Lote nº: 10
Denominación:

Stanowisko histologiczne do przykrawania materiału

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Elektro Med - Grzegorz Pałkowski
351517286
Zabierzowska 11
Niepołomice
32-005
Polonia
Código NUTS: PL21
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 43 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 59 616.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

c. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ.

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ).

JEDZ składany jest w formie elektronicznej (w sposób określony w SIWZ).

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium określonego w SIWZ.

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne warunki udziału w postępowaniu określone w § VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) Warunek określony w § VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

6) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w ust. 4 pkt 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy, której projekt zawiera zał. nr 6 do SIWZ.

7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 4 pkt 1), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawiera paragraf XXI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018