Suministros - 541211-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Productos farmacéuticos

2018/S 237-541211

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Poznań
61-545
Polonia
Persona de contacto: Monika Pietrzyk
Teléfono: +48 618310142/ +48 618310242
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Fax: +48 618310107
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.orsk.ump.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych

Número de referencia: DZPS/APT/07/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 11 931 268.73 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Amikacinum 500mg roztwór do infuzji w opakowaniach gotowych do podania x 10 fl. 100ml op. 30

2 Amikacinum inj. im./iv. 500mg/2ml x 1 szt. op. 100

3 Amoxicilin

Clavulanic acid 1 tabl. powl. zawiera 250mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej op. 21 tabl.powl. op. 3

4 Amoxicilin

Clavulanic acid 1 tabl. powl. zawiera 500mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; op. 21 tabl.powl. op. 80

5 Amoxicilin

Clavulanic acid 1 tabl. powl. zawiera 875mg amoksycylinyw postaci trójwodzianu oraz 125mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej; op. 14 tabl.powl. op. 40

6 Amoxicilin

Clavulanic acid Inj.im./iv.fiol.s.subst. 1 fiolka 1,2g zawiera 1,0g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 0,2g kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej. X 1 fiol. op. 800

7 Amoxicilin

Clavulanic acid syrop, 457mg/5ml fl. 70 ml op. 10

8 Ampicillin proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka zawiera 1g ampicyliny op. 100

9 Ampicillin + Sulbactam proszek do przygotowania roztworu do iniekcji 1 fiolka zawiera 1g ampicyliny i 0,5 g sulbaktamu x 1 fiol. op. 250

10 Cefamandolum 1000mg x1 fiolka op. 150

11 Ceftazidime inj. 1g x 1 fiol. op. 40

12 Cefuroxime axetil 125mg/5ml fl. 50ml op. 25

13 Cefuroxime axetil 250mg x 10 tabl op. 5

14 Cefuroxime axetil 250mg/ 5ml granulat 50ml op. 25

15 Cefuroxime axetil 500mg x 10 tabl op. 45

16 Clarithromycin 500mg x 28 tabl. op. 10

17 Clarithromycin granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250mg/5ml opakowanie 100ml op. 8

18 Clindamycin 150mg x 16 kaps. op. 10

19 Clindamycin 300mg x 16 kaps lub tabl op. 75

20 Clindamycin 300mg/2ml x 5 amp op. 200

21 Clindamycin 600mg/4ml x 5 amp op. 400

22 Clindamycin granulat do p. syropu, 75mg/5 ml op. 30

23 Cloxacyclinum fiolka 1g op. 185

24 Doxycycline 100mg x 10 kaps op. 20

25 Doxycycline 100mg/5ml inj.iv. x 10 amp. op. 6

26 Fosfomycin Granulat do p. roztworu doustnego 3g sasz (1 saszetka zawiera 3g fosfomycyny w postaci połączenia z trometamolem) op 1 sasz. 8g op. 80

27 Garamycin implant gąbka kolagenowa z gentamycyną 130mg 10x10x0,5cm 1 szt. Zarejestrowany jako produkt leczniczy ze wskazaniem do leczenia zakażeń kości i tkanek miękkich. op. 110

28 Garamycin gąbka hemostatyczna kolagenowa z gentamycyną 32,5 mg 5x5x0,5 cm op. 5

29 Gentamicin 0,3 % krople do oczu, flak. 5ml op. 10

30 Gentamicin 360 mg roztwór do infuzji w opakowaniach gotowych do podania x 10 fl. op. 30

31 Gentamicin roztwór do wstrzykiwań i inf.(1 ampułka 2ml zawiera 80mg gentamycyny w postaci siarczan) x 10 amp. op. 80

32 Imipenem, Cilastatin sodium 1 butelka zawiera 500mg imipenemu w postaci monowodzianu i 500mg cilastatyny w postaci soli sodowej x 10 fiolek op. 10

33 Meropenemum inj.iv.1g x 10 fiol. op. 15

34 Meropenemum inj.iv.0,5g x10 fiol. op. 20

35 Piperacillin + Tazobactamum 4,5g inj.im./iv. Proszek do przygotowania roztworu op. x 10 fiol. op. 20

36 Rifampicin 300mg x 100 kaps op. 5

37 Teicoplaminum 200mg x 1 fiolka op. 5

38 Vancomycin 1000mg x 1fiolka op. 600

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Ciprofloxacinum 200 mg roztwór do infuzji w opakowaniach gotowych do podania op. 1300

2 Metronidazole 500mg roztw.do wlewów i.v.100 ml op. 1500

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybiotyki III

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Cefazolin inj. im./iv. (proszek do p. roztworu)1g x 1 fiolka.Z zarejestrowanym wskazaniem do profilaktyki okołooperacyjnej. op. 6500

2 Ceftriakson inj. 1g x 1 fiolka op. 1000

3 Cefuroximum 1,5g inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) x 1 fiolka. Z zarejestrowanym wskazaniem do profilaktyki okołooperacyjnej op. 2000

4 Cefuroximum 750mg inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) x 1 fiolka.Z zarejestrowanym wskazaniem do profilaktyki okołooperacyjnej op. 12000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Leki psychotropowe i odurzające

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Alprazolam 0,25mg x 30 tabl. op. 20

2 Buprenorphine plaster uwaln. 70μg buprenorfiny/1h w 72h x 5 plastrów op. 5

3 Buprenorphine plaster uwaln.35μg buprenorfiny/1h w 72h x 5 plastrów op. 25

4 Buprenorphine plaster uwaln.52,5μg buprenorfiny/1h w 72h x 5 plastrów op. 7

5 Buprenorphine 0,2 mg/ tabletki podjęzykowe x 60 tabl. op. 5

6 Clonazepam 0,5mg x 30 tabl. op. 10

7 Clonazepam 2mg x 30 tabl. op. 12

8 Clonazepam inj. 1mg/1ml x 10 amp op. 10

9 Clorazepate dipotassium 10mg x 30 kaps. op. 5

10 Clorazepate dipotassium 5mg x 30 kaps. op. 80

11 Diazepam 5mg x 20 tabl. op. 15

12 Diazepam 2mg x 20 tabl. op. 6

13 Diazepam inj.10mg/2ml x 50 amp. op. 3

14 Diazepam wlewka doodbytnicza 5mg/2,5ml x 5 szt. op. 3

15 Diazepam zawiesina 2mg/5ml flakon 100g op. 6

16 Estazolam 2mg x 20 tabl. op. 120

17 Fentanyl inj. (roztwór)0,05mg/ml x 50 amp.a 2ml op. 80

18 Fentanyl inj.(roztwór)0,05mg/ml x 50 amp.a 10ml op. 130

19 Fentanyl plastry 0,025mg/h op.x 5 szt. op. 3

20 Fentanyl plastry 0,05mg/h op.x 5 szt. op. 4

21 Fentanyl plastry 0,1mg/1h op.x 5 szt. op. 5

22 Ketanest 10mg/ml op.fiol.20ml x 5 szt. op. 2

23 Lorazepam 2,5mg x 25 draż. op. 30

24 Lorazepam 1mg x 25 draż. op. 10

25 Midazolam 7,5mg x 10 tabl.powl. op. 500

26 Midazolam inj. i.m./i.v. 15 mg/3ml x 5 amp. op. 200

27 Morphine inj. 10mg/1ml x 10amp. op. 150

28 Morphine inj. 2mg/2ml x 10amp. do podania podpajęczynówkowo i zewnątrzoponowo op. 5

29 Oxycodoni hydrochloridum 10 mg x 60 tabl. o przedłużonym uwalnianu op. 6

30 Phenobarbital 15mg x 10 czopków op. 15

31 Remifentanil 2mg x 5 fiolek op. 33

32 Zolpidem 10mg x 20 tabl. powl. op. 200

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płyny I

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Aqua pro injectione inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500 ml op. 1400

2 Glucosum roztwór 10 % inj. iv.butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 1000

3 Glucosum roztwór 5 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 500

4 Glucosum roztwór 5 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 250ml op. 400

5 NaCl 0,9 % do przepłukiwań ran butelka plastikowa stojąca umożliwiająca swobodne wylewanie bez użycia dodatkowych elementów, 500ml op. 3300

6 Natrium chloratum roztwór 0,9 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 250ml op. 6000

7 Natrium chloratum roztwór 0,9 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 100ml op. 27000

8 Natrium chloratum roztwór 0,9 % inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 4000

9 Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, izotoniczny roztwór inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 1000 ml op. 7000

10 Płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, izotoniczny roztwór inj. iv. Butelka stojąca z 2-ma portami 500 ml op. 16000

11 Solutio Ringeri roztwór inj. iv. butelka stojąca z 2-ma portami 500ml op. 200

12 Kolec/kolce do wstrzykiwań i wielokrotnego pobierania leków z filtrem bakteryjnym, kompatybilny/e z zaoferowanymi opakowaniami płynów w butelkach z portami. szt. 7000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płyny Ia

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

NaCl 0,9 % do przepłukiwań ran butelka plastikowa stojąca umożliwiająca swobodne wylewanie bez użycia dodatkowych elementów, 500ml, jałowa butelka pakowana w dodatkową folię op. 1200

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płyny II

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Żelatyna 3 lub 4 %, częściowo zhydrolizowana, o średniej masie cząsteczkoej 26500-30000 Da, roztwór zbilansowany z osoczem jonami Na, K, Mg, Cl, roztwór inj. iv. butelka plastikowa stojąca lub worek z 2-ma samouszczelniającymi się portami, 500 ml op. 5000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płyny III

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Dekstran 40 000 j.m. -10 % roztwór inj. iv., fl. lub worek 250ml op. 450

2 Glucosum 5 % et Natrium chloratum 0,9 % 2:1 roztwór inj. iv. butelka lub worek 250ml op. 200

3 HES 6 %, średnia masa cząsteczkowa: 130000 Da, stopień podstawienia: 0,38-0,45 roztwór inj. iv. butelka plastikowa stojąca z 2-ma portami 250ml op. 50

4 HES 6 %, średnia masa cząsteczkowa: 130000 Da, stopień podstawienia: 0,38-0,45 roztwór inj. iv. butelka plastikowa stojąca z 2-ma portami 500ml op. 50

5 Mannitol roztwór 20 % inj. iv. flakon lub worek 250ml op. 60

6 Natrium chloratum 0,9 % płyn do przepłukiwań jałowy worek 3000ml op. 2500

7 Natrium chloratum 0,9 % inj. iv. worek lub butelka 1000ml op. 100

8 Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny inj.iv. fl. 250ml op. 1600

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Leki różne

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Acenocoumarol 4mg x 60 tabl. op. 5

2 Acetylcysteine 200mg x 20 tabl. mus.-sasz. op. 70

3 Acetylsalicylic acid 75mg x 60 tabl. powl. op. 130

4 Acetylsalicylic acid 300mg x 20 tabl. rozp. op. 30

5 Aciclovir 200mg x 30 tabl. op. 25

6 Adrenalinum 0,1 % inj. (roztwór) 1ml x 10 amp. op. 60

7 Albumina ludzka 20 % inj.iv. fl. lub worek 100ml op. 200

8 Albumina ludzka 20 % inj.iv. fl. lub worek 50ml op. 140

9 Alfacalcidol 1μg x 100 kaps. op. 7

10 Alfacalcidol 0,25μg x 100 kaps. op. 2

11 Allantoin 2 % maść 30g op. 130

12 Allantoin puder leczniczy 100g op. 15

13 Allopurinol 100mg x 50 tabl. op. 35

14 Allopurinol 300mg x 30 tabl. op. 15

15 Aluminium acetotartrate żel 75g tuba op. 110

16 Ambroxol hydrochloride inj. im./iv. 15mg/2ml x 10 amp. op. 30

17 Ambroxol hydrochloride syrop 30mg/5ml 120ml op. 40

18 Amiloridum hydrochloricum+Hydrochlorothiazide tabl. (2,5mg amilorydu i 25mg hydrochlorotiazydu) x 50 tabl. op. 5

19 Amiloridum hydrochloricum+Hydrochlorothiazide tabl. (5mg amilorydu i 50mg hydrochlorotiazydu) X 50 szt. op. 15

20 Amiodarone 200mg x 60 tabl.powl. op. 25

21 Amiodarone inj. 50mg/ml x 5 amp./3ml op. 25

22 Amitriptyline hydrochloride 10mg x 60 draż. op. 5

23 Amitriptyline hydrochloride 25mg x 60 draż. op. 5

24 Amlodipine 5mg.x 30 tabl. op. 140

25 Amlodipine 10mg x 30 tabl. op. 60

26 Antazoline inj. 100mg/2ml x 10 amp. op. 3

27 Aqua ad iniectabilia inj. i.m./i.v. 10ml x 100 amp. plastik op. 70

28 Arcalen maść 30g op. 45

29 Ascorbic acid + Calcium lactate gluconate + Colecalciferol 1 torebka proszku musującego zawiera 500mg wapnia w postaci laktoglukonianu, 250j.m. cholekalcyferolu i 60mg kwasu askorbowego. x 30 tor. 5,4g op. 150

30 Atorvastatin 20mg x 30 tabl. powl. op. 250

31 Atropine inj. 0,5mg/ml x 10 amp.1ml op. 330

32 Azathioprinum 50mg x 50 tabl., wymagane tabletki powlekane op. 20

33 Baclofen 10mg x 50 tabl. op. 45

34 Baclofen 25mg x 50 tabl. op. 35

35 Bebilon Pepti 1 DHA mleko od urodzenia proszek op. 450 g op. 5

36 Bebilon Pepti 2 DHA mleko po 5 miesiącu proszek op. 450 g op. 5

37 Betahistine dihydrochloride 16mg x 100 tabl. op. 30

38 Betahistine dihydrochloride 8mg x 100 tabl. op. 20

39 Betamethasoni dipropionas + Batamethasoni natrii phospas inj 7mg betametazonu/1ml, zawiesina, podanie dostawowe x 5 amp. op. 200

40 Betaxolol 20mg x 30 tabl.powl. op. 20

41 Bisacodylum 10mg czopki x 5 szt. op. 85

42 Bisacodylum 5mg x 40 tabl. powl. op. 5

43 Bisoprololum 1,25mg x 56 tabl.powl. op. 50

44 Bisoprololum 5mg x 56 tabl. powl. op. 140

45 Bromhexine hydrochloride 8mg x 40 tabl. op. 8

46 Budesonid płyn do inhalacji 0,25 mg/ml, 2ml, 20amp op. 65

47 Budesonid płyn do inhalacji 0,5 mg/ml, 2ml, 20amp op. 35

48 Budesonidum aerozol do nosa 50μg/dawkę 200 dawek op. 15

49 Bupivacaine hydrochloride inj. 0,5 % roztwór 10ml x 10 amp op. 20

50 Bupivacaine hydrochloride inj. 0,5 % roztwór 20ml x 5 fiol op. 550

51 Bupivacaine hydrochloride roztwór do podawania podpajęczynówkowego, 5mg/ml chlorowodorku bupiwakainy + 80mg jednow. Glukozy/1ml, 5 amp a 4ml. op. 550

52 Calcii gluconas 10 % inj. (roztwór) op. 10 amp. X 10ml op. 20

53 Calcitonin (salmon synthetic) 100j.m.inj.1ml x 5 amp. op. 15

54 Calcium syrop 150ml op. 40

55 Calcium dobesilate 250mg x 30 tabl. op. 5

56 Calcium lactate 177-180mg Ca ++, 14tabl. mus. op. 250

57 Captopril 25mg x 30 tabl. op. 20

58 Captopril 12,5mg x 30 tabl. op. 30

59 Carbamazepine 200mg x 50 tabl.o zmod. uwaln. op. 15

60 Carbamazepine 400mg x 30 tabl.o zmod.uwaln. op. 15

61 Carbamazepine 200mg x 50 tabl. op. 15

62 Carbo medicinalis 200mg x 20 tabl. op. 5

63 Carvedilol 6,25mg x 30 tabl. op. 70

64 Carvedilol 25mg x 30 tabl. op. 20

65 Cerutin tabl.powl.x 125 szt. op. 75

66 Cetirizinum 10mg x 20 tabl.powl. op. 80

67 Cetirizinum 5mg/5ml, syrop x 100ml op. 5

68 Cetirizinum 10mg/ml, krople doustne x 10 ml op. 12

69 Chloroquine diphosphate 250mg x 30 tabl. op. 25

70 Chlorpromazinum inj. iv. 50mg/2ml x 10 amp. op. 5

71 Chlorprothixene 15mg x 50 tabl.powl. op. 15

72 Chlorquinald

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Propofol

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Propofolum inj.iv.(emulsja) 10 mg/ml x 5 fiolek 20ml op. 2300

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Paracetamol

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Paracetamolum 500mg/50ml x 10 fiol. lub butelek z portami op. 400

2 Paracetamolum 1000mg/100ml x 10 fiol. lub butelek z portami op. 1600

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Metamizol

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Metamizol 1mg/2 ml x 5 amp op. 3000

2 Metamizol 2,5mg/5 ml x 5 amp op. 750

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Heparyny drobnocząsteczkowe I

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampulko-strzykawka 100mg/ml á 0,2ml (opakowania po 10 szt.) op. 50

2 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampułko-strzykawka 100mg/ml á 0,4ml (opakowania po 10 szt.) op. 400

3 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampułko-strzykawka 100mg/ml á 0,6ml (opakowania po 10 szt.) op. 180

4 Heparyna małocząsteczkowa (Enoxaparinum natricum) ampułko-strzykawka 100mg/ml á 0,8ml (opakowania po 10 szt.) op. 50

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Heparyny drobnocząsteczkowe II

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Nadroparinum calcicum dawka 0,3 ml ampułkostrzykawki x 10 szt. op. 70

2 Nadroparinum calcicum dawka 0,4 ml ampułkostrzykawki x 10 szt. op. 250

3 Nadroparinum calcicum dawka 0,6 ml ampułkostrzykawki x 10 szt. op. 210

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Botox

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Botulinum toxin inj.i.m.100j.m. (liofilizat) op. 370

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sandoglobulina

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Botulinum toxin inj.i.m.100j.m. (liofilizat) op. 370

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aclasta

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Zoledronic acid roztw.do inf. 5mg x 1 amp. op. 100

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Etanercept

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Etanercept inj.sc. 50mg x 4 ampułkostrzykawki + 4 kompresy nasączone środkiem odkażającym do skóry op. 650

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cimzia

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Certolizumab Pegol inj.s.c. 0,2g/1ml x 2 ampułkostrzykawki op. 300

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Humira

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Adalimumab 40mg/0,8ml x 2 ampułkostrzykawki op. 925

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mabthera

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Rituximab 100mg/10 ml; 2 fiol.10 ml op. 30

2 Rituximab 500mg fiol. 50ml op. 330

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Infliximab

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Infliximab 100mg proszek do inf.x 1 fiol. op. 600

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Roactemra

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Tocilizumab 200mg/10ml fiolka op. 130

2 Tocilizumab 400mg/20ml fiolka op. 285

3 Tocilizumab 80mg/4ml fiolka op. 682

4 Tocilizumab 162 mg/0,9 ml amp.strz op. 60

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Simponi

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

Golimumab inj. 0,05g/0,5ml x 1 wstrzykiwacz op. 350

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Surowce recepturowe

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Aphtin płyn 20 % 10 g op. 5

2 Argentum nitricum 10g op. 4

3 Benzinum płyn 1000ml op. 55

4 Calcium chloratum 100g op. 4

5 Dimetykon 350 płyn 100g op. 3

6 Ethanolum 96 % 1000ml lub 800g op. 10

7 Euceryna S podłoże maściowe 1 kg op. 12

8 Formalinum 10 % 1kg op. 40

9 Glucosum 75 g op. 100

10 Glycerolum 86 % 100g op. 5

11 Hydrocortisonum 10g op. 3

12 Borasol 3 % 200g op. 100

13 Borasol 3 % 500g op. 100

14 Lanolinum anhydricum 250g op. 6

15 Neomycinum 5g op. 10

16 Oleum cacao 100g op. 1

17 Paraffinum liquidum 4 kg op. 20

18 Paraffinum solidum 5kg tafle op. 70

19 Woda utleniona 3 % 100g op. 120

20 Woda utleniona 3 % 500g op. 100

21 Saccharum album (sacharoza) 1kg op. 6

22 Spir.skażony hibitanem 0,5 % 1000ml op. 55

23 Talcum (Rp.) prosz. op. 500g op. 3

24 Vaselinum album 1000g op. 6

25 Zincum oxydatum 250g op. 3

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dezynfekcja I

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Octenisept aerozol 250ml 411

2 Octenisept butelka 1000ml 200

3 Octenilin saszetka 30ml 3581

4 Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi• skład: na bazie propanolu, difenylolu, nadtlenku wodoru

• bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny

• spektrum działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes simplex, Vaccinia, Papowa, HBV, HCV, HIV)

• przedłużony efekt działania do 4 godzin

• dobra przyczepność folii operacyjnych po wyschnięciu preparatu

• nie wpływa negatywnie na gojenie się ran.

Bezbarwny opakowanie 1000ml 1100

5 Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i punkcjami, pobieraniem krwi

• skład: na bazie propanolu, difenylolu, nadtlenku wodoru

• bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny

• spektrum działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Rota, Herpes simplex, Vaccinia, Papowa, HBV, HCV, HIV)

• przedłużony efekt działania do 4 godzin.

Bezbarwny opakowanie 250 ml 69

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dezynfekcja II

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Nie zawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków.• spektrum działania: B, Tbc, V, F,• czas dezynfekcji od 15 sekund - 2 minut.• Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 1 litr 700

2 Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków.§ czas działania; od 15 sekund do 2 minut,§ spektrum działania: B(Tbc)V, F. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 350 ml 450

3 Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych.

§ skład: alkohol izopropylowy (max - 70 %), chlorhexydyna9max.2 %).

§ spektrum działania: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota) - do 1 minuty.

Działanie przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml 80

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyroby medyczne

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY

im. W. Degi UM w Poznaniu

61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Aquacel Ag opatrunek lecznicz 10 x 10 cm x 1 szt. op. 300

2 Aquacel Ag opatrunek lecznicz 5 x 5 cm x 1 szt. op. 300

3 Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy 15 x 15 cm x 1 szt. op. 200

4 Granuflex opatrunek leczniczy 20 x 20 cm x 1 szt. op. 50

5 Granuflex Paste opatrunek leczniczy tuba 30 g op. 20

6 Granugel opatrunek leczniczy w żelu tuba 15 g op. 20

7 Lignocainum -Cathegel żel z lignocainą jałowy 12,5 g x 25 szt. op. 3750

8 Żel do USG 500 ml op. 600

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 073-161672
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Antybiotyki I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„URTICA” Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„PGF S.A.”
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 85 989.48 PLN
Valor total del contrato/lote: 87 444.54 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Antybiotyki II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Polonia
Código NUTS: PL22A
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 143.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 844.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Antybiotyki III

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Polonia
Código NUTS: PL22A
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 44 435.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 69 025.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Leki psychotropowe i odurzające

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Polonia
Código NUTS: PL22A
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 43 063.10 PLN
Valor total del contrato/lote: 41 511.34 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Płyny I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL225
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 133 760.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 133 968.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

PŁYNY Ia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

PŁYNY II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL225
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 84 250.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 84 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

PŁYNY III

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a ul. M. Konopnickiej 11a
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL225
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 53 198.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 53 602.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Leki różne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Polonia
Código NUTS: PL22A
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 785 788.36 PLN
Valor total del contrato/lote: 779 970.18 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Propofol

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
Stryków
95-010
Polonia
Código NUTS: PL712
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 170.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 39 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Paracetamol

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 42 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 41 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Metamizol

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PROFARM PS Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 96
Stara Iwniczna
05-500
Polonia
Código NUTS: PL922
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 66 210.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 61 050.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Heparyny drobnocząsteczkowe I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
02-203
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 45 225.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 45 225.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Heparyny drobnocząsteczkowe II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aspen Pharma Ireland Limited
ul. Omańska 12
Warszawa
02-823
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 24 424.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 26 278.70 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Botox

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44
Wrocław
50-502
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 190 365.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 186 850.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Sandoglobulina

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Aclasta

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
Stryków
95-010
Polonia
Código NUTS: PL712
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 161 278.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 161 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Denominación:

Etanercept

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PROFARM PS Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 96
Stara Iwniczna
05-500
Polonia
Código NUTS: PL924
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 233 791.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 893 750.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Cimzia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„URTICA” Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„PGF S.A.”
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 588 888.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 572 742.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20
Denominación:

Humira

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbie Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 B
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 851 146.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 851 146.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21
Denominación:

Mabthera

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 449 323.70 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 520 176.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22
Denominación:

Infliximab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D
Warszawa
02-146
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 761 898.89 PLN
Valor total del contrato/lote: 401 994.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 23
Denominación:

Roactemra

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 083 680.90 PLN
Valor total del contrato/lote: 981 845.02 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 24
Denominación:

Simponi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” S.A.
ul. Jana Kazimierza 16
Warszawa
01- 248
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 086 295.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 976 038.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 25
Denominación:

Surowce recepturowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„URTICA” Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„PGF S.A.”
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 22 804.21 PLN
Valor total del contrato/lote: 28 180.92 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 26
Denominación:

Dezynfekcja I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
Warszawa
02-305
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 387.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 38 733.10 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 27
Denominación:

Dezynfekcja II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL6
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 21 236.70 PLN
Valor total del contrato/lote: 22 309.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 28
Denominación:

Wyroby medyczne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medicus Sp. z o.o. SKA
ul. Browarowa 21
Tychy
43-100
Polonia
Código NUTS: PL22C
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 435 517.69 PLN
Valor total del contrato/lote: 255 813.30 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wybrany w Części nr 28 Wykonawca, tj. Medicus Sp. z o.o. SKA pismem z dnia 21.11.2018 r. poinformowała Zamawiającego, że z uwagi na nie przedłużony termin związania ofertą oraz powzięciem istotnych informacji mających wpływ na decyzję w sprawie podpisania umowy, odstępuje od podpisania umowy. Zamawiający postanowił, że nie będzie wzywał drugiego w kolejności Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i nie podpisywać umowy z kolejnym Wykonawcą ponieważ minął termin związania ofertą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018