Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 541211-2019

TITitelDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder
NDDokumentnummer541211-2019
PDPublikationsdato15/11/2019
OJEUT S221
TWStedODENSE
AUMyndighedens navnRegion Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH (29190909)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingBygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud
CYLandDK
AAMyndighedstype3 - Lokale myndigheder
HAEU Institution-
DSDokument sendt12/11/2019
DTFrist13/12/2019
NCKontrakt1 - Bygge og anlæg
PRUdbudsform1 - Offentligt udbud
TDDokumenttype3 - Udbudsbekendtgørelse
RPForordning5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TYType bud1 - Indsendelse gældende for alle delaftaler
ACTildelingskriterier1 - Den laveste pris
PCCPV-kode34993000 - Vejbelysning
45000000 - Bygge- og anlægsarbejder
45111291 - Byggemodning
45112000 - Udgravning og fjernelse af jord
45112500 - Flytning af jord
45200000 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45211360 - Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling
45221111 - Anlægsarbejde: veje
45232130 - Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45233000 - Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233200 - Diverse belægningsarbejder
45233220 - Belægningsarbejde på veje
45233222 - Vejbelægningsarbejde
45233250 - Belægningsarbejde, undtagen vejbelægninger
45236000 - Jord- og belægningsarbejde
RCNUTS-kodeDK031
IAInternetadresse (URL)http://www.regionsyddanmark.dk
DIJuridisk grundlagDirektiv om offentlige udbud 2014/24/EU