Suministros - 541219-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Radom: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 237-541219

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
670209356
ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Radom
26-617
Polonia
Persona de contacto: Agata Łuczycka-Chojnacka
Teléfono: +48 483614969
Correo electrónico: dzp@wss.com.pl
Fax: +48 483613023
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://wss.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu medycznego w ramach infrastruktury szpitalnej dla kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Número de referencia: DZP.341.40.2018
II.1.2)Código CPV principal
33190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach infrastruktury szpitalnej dla kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. o parametrach szczegółowo określonych w załącznikach nr od A do nr G do SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie. Zamówienie składa się z 7 części:

Część 1 – Echokardiograf – 1 szt,

Część 2 – System monitorowania parametrów życiowych pacjentów – 1 kpl,

Część 3 – Rejestrator holter ciśnieniowy – 2 szt.,

Część 4 – Uniwersalny aparat EKG – 3 szt.,

Część 5 –Analizator holterowski EKG z 5 rejestratorami - 1 zestaw

Część 6 - Łóżka specjalistyczne z materacami przeciwodleżynowymi - 6 kpl

Część 7 - Defibrylator - 2 szt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 329 005.64 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Echokardiograf

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112340
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa echokardiografu - 1 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr A do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 1 w wysokości: 6 500,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System monitorowania parametrów życiowych pacjentów

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123210
33195000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów - 1 kpl. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr B do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 2 w wysokości: 9 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rejestrator holter ciśnieniowy

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rejestratorów holterów ciśnieniowych - 2 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr C do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 3 w wysokości: 150,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uniwersalny aparat EKG

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa uniwersalnych aparatów EKG - 3 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr D do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 4 w wysokości: 350,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Analizator holterowski EKG z rejestratorami holterowskimi

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa analizatora holterowskiego EKG z 5 rejestratorami holterowskimi - 1 zestaw o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr E do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 5 w wysokości: 900,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Łóżka specjalistyczne z materacami przeciwodleżynowymi

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi - 6 kpl. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr F do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 6 w wysokości: 3 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrylatory

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa defibrylatorów - 2 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr G do SIWZ.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.00-14-8041/17-00

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 7 w wysokości: 500,00 PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 179-404914
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Echokardiograf

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

System monitorowania parametrów życiowych pacjentów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
VIRIDIAN Polska Sp. z o.o.
ul. Morgowa 4
Warszawa
04-224
Polonia
Teléfono: +48 228443030
Correo electrónico: info@viridian.com.pl
Fax: +48 228442962
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 910 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 909 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Rejestrator holter ciśnieniowy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o.
ul. Renesansowa 5a
Warszawa
01-905
Polonia
Teléfono: +48 228775544
Correo electrónico: reymed@reymed.pl
Fax: +48 228775546
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 16 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 16 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Uniwersalny aparat EKG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MDS Cardio Sp. z o.o.
ul. Transportowców 11
Warszawa
02-858
Polonia
Teléfono: +48 226448062
Correo electrónico: przetargi@e-mds.pl
Fax: +48 226448189
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 36 635.64 PLN
Valor total del contrato/lote: 36 635.64 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Analizator holterowski EKG z rejestratorami holterowskimi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o.
ul. Renesansowa 5a
Warszawa
01-905
Polonia
Teléfono: +48 228775544
Correo electrónico: reymed@reymed.pl
Fax: +48 228775546
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 89 155.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 89 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Łóżka specjalistyczne z materacami przeciwodleżynowymi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
KONKRET Dagmafa Fik Marcin Mazurkiewicz Spółka jawna
ul. Dworcowa 15a
Chełmno
86-200`
Polonia
Teléfono: +48 566920220
Correo electrónico: konkret@konkret.net.pl
Fax: +48 566920210
Código NUTS: PL61
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 324 546.72 PLN
Valor total del contrato/lote: 277 770.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Defibrylatory

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

I.Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 2 do SIWZ

2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a ustawy PZP), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp - w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 2 do SIWZ,

3. dowód wniesienia wadium;

4. wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do SIWZ,

5. wypełniony formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika od nr 1 do nr 7 do umowy

6. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów technicznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr A, B, C, E i G do SIWZ (w częściach w których Wykonawca składa ofertę) oraz Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim– zawierające wszystkie wymagane parametry techniczne – Dotyczy części 1, 2, 3, 5 i 7.

7. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

8. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnictwa wystawione na zasadach określonych w rozdz. X pkt 4 SIWZ i pkt 2.2.8

II. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.

III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018