Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

Šobrīd dažas tehniskas kļūdas ietekmē to, kā tiek rādīti e-veidlapu paziņojumi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, plašāku informāciju un norādījumus atradīsiet mūsu īpaši izveidotajā tīmekļlapā.

Aicinām TED datu atkalizmantotājus reģistrēties mūsu 4. semināram, kas notiks 2023. gada 14. decembrī

Pakalpojumi - 541252-2023

08/09/2023    S173

Luksemburga-Luksemburga: KAD projekts – projekta vadība – izmēģinājuma koordinatora uzdevums

2023/S 173-541252

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Plateau du Kirchberg
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2929
Valsts: Luksemburga
E-pasts: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

KAD projekts – projekta vadība – izmēģinājuma koordinatora uzdevums

Atsauces numurs: 06D10/2018/M019
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Eiropas Parlamenta telpas Plateau du Kirchberg, Luksemburgā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Pakalpojumu sniegšana izmēģinājuma koordinatora uzdevumam KAD projekta vadības ietvaros Luksemburgā.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 13/09/2018
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 203-461105

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: CNT(2018)93
V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
13/09/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Delta Partners Sarl
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1343
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Paul Wurth Geprolux SA
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 7 992 610.00 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/09/2023

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Izpildes vieta paliek nemainīga.

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Pakalpojumu sniegšana izmēģinājuma koordinatora un būvdarbu vadības uzdevumam KAD projekta vadības ietvaros Luksemburgā saistībā ar papildu darbiem.

Uzņēmēju grupas adreses maiņa.

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 13/09/2018
VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 11 877 235.06 EUR
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Leanlux SARL
Pasta adrese: 32, rue d’Alsace, BP 1351
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-1013
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Paul Wurth Geprolux SA
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Papildu pakalpojumu sniegšana izmēģinājuma koordinatora un būvdarbu vadības uzdevumam KAD projekta vadības ietvaros Luksemburgā saistībā ar papildu darbiem.

Uzņēmēju grupas adreses maiņa.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Nepieciešami sākotnējā darbuzņēmēja/koncesionāra veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē darbuzņēmēja maiņu:

i) ADENAUER projekts ir sarežģīts, tādēļ ir nepieciešamas ļoti labas zināšanas par projektu (plāni, darbu veikšanas kārtības noteikšana, tehniskās īpatnības), attiecības starp ieinteresētajām personām, līgumu pašreizējo stāvokli un projekta kontekstu;

ii) darbuzņēmējs ir izveidojis darbplūsmas un informācijas apmaiņas noteikumus, kā arī šim projektam izmantoto tiešsaistes platformu, tādējādi radot nesaderības risku attiecībā uz trešajām personām;

iii) darbuzņēmēja nomaiņa radītu darbu pārtraukšanu darba vietā vairāku mēnešu garumā, lai jaunais uzņēmējs varētu iepazīties ar milzīgo informācijas apjomu. Darbuzņēmēja nomaiņa šajā projekta posmā noteikti radītu ievērojamu izmaksu pieaugumu. Paredzams, ka šā projekta izmaksu palielinājums būs 40 %.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 11 087 717.56 EUR
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 11 877 235.06 EUR