Suministros - 541259-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Aparatos para radiología

2018/S 237-541259

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 201-456071)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
al. Kraśnicka 100
Lublin
20-718
Polonia
Persona de contacto: Monika Waligorska-Budyta; Grzegorz Zinkiewicz
Teléfono: +48 815374655
Correo electrónico: zamowienia@szpital.lublin.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.lublin.pl

Dirección del perfil de comprador: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu RTG kostno-płucnego oraz mammografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla obu aparatów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej ...

Número de referencia: WSS SP ZOZ DZP 382/60/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu RTG kostno-płucnego oraz mammografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla obu aparatów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5.1 i 5.2 do SIWZ - Zestawienie Parametrów Technicznych, szczegółowe warunki gwarancji i zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załączniku nr 10a i nr 10b do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 201-456071

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/12/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 19/12/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: