Suministros - 541265-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Letonia-Riga: Electricidad

2018/S 237-541265

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 226-516538)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"
40003011203
Ērgļu iela 14
Rīga
LV-1012
Letonia
Persona de contacto: Gunārs Mikučāns
Teléfono: +371 67108701
Correo electrónico: iepirkumukomisija@lvrtc.lv
Fax: +371 67108740
Código NUTS: LV00

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.lvrtc.lv

Dirección del perfil de comprador: http://www.eis.gov.lv

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elektroenerģijas iegāde

Número de referencia: LVRTC 2018/22
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Elektroenerģijas iegāde.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 226-516538

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

1. Izteikt nolikuma 4.2.2.1. punktu šādā redakcijā: “Pasūtītājs pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas attiecīgajā reģistrā, kas apliecina pretendenta tiesības veikt elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikā”. 2. Precizēt nolikuma numerāciju 2.–6. punktos un šo punktu apakšpunktos.