Suministros - 541285-2018

08/12/2018    S237    - - Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Motorová vozidla pro přepravu zboží

2018/S 237-541285

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 231-527399)

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
00159816
Pekařská 664/53
Brno
656 91
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Barciová
Tel.: +420 543183287
E-mail: maria.barciova@fnusa.cz
Fax: +420 543183285
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.fnusa.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup dodávkových a nákladních vozidel 2

Spisové číslo: 63/2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
34130000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových dodávkových a nákladních vozidel.

Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části:

Část 1:

Nákup nového dodávkového vozidla o provozní hmotnosti do 3,5 t s klimatizovaným nákladním prostorem anezávislým transportním chladícím zařízením - 1 kus

Část 2:

Nákup nového dodávkového vozidla o provozní hmotnosti do 3,5 t s klimatizovaným nákladním prostorem - 1kus

Část 3:

Nákup nových nákladních vozidel pro stravovací provoz o provozní hmotnost do 5,2 t – 2 kusy

U požadovaných vozidel musí korespondovat rok výroby s rokem dodání.

Kupující bude prvním registrovaným majitelem zapsaným v registru silničních vozidel.

Součásti předmětu plnění každé části veřejné zakázky je i zajištění zápisu vozidla do registru vozidel veprospěch zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/12/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 231-527399

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/01/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/01/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 08/01/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/01/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Veškeré další informace, vysvětlení ZD a kompletní zadávací podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a jsou zveřejněny a ke stažení na profilu zadavatele ttps://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/

Profilfnusa.