Suministros - 541286-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Békéscsaba: Vehículos de motor

2018/S 237-541286

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 229-523545)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Békés Megyei Kormányhivatal
EKRSZ_86655176
Derkovits sor 2.
Békéscsaba
5600
Hungría
Persona de contacto: Dr. Bódi Beáta
Teléfono: +36 66622068
Correo electrónico: bodi.beata@bekes.gov.hu
Fax: +36 66622041
Código NUTS: HU332

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Dirección del perfil de comprador: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gépjárművek beszerzése

Número de referencia: EKR000807722018
II.1.2)Código CPV principal
34100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés keretében „VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás” Projekt terhére 15 db gépjármű beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére 3 részajánlati körben. Tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt is elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 229-523545

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 28/12/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/12/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 28/12/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/12/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet is módosul.