Suministros - 541291-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Productos farmacéuticos

2018/S 237-541291

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 216-493345)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
EKRSZ_28937120
Róbert Károly körút 44.
Budapest
1134
Hungría
Persona de contacto: Pete István
Teléfono: +36 307533464
Correo electrónico: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.honvedkorhaz.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

MH EK patikai gyógyszer

Número de referencia: EKR000256872018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

MH Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon a 2/2008 EüM rendelet szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátás keretében biztosított gyógyszerek beszerzése nettó.2 482 336 917 HUF keretösszegig.

II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján. Sávozás: 1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/7. alszempont: 50 000 001

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 216-493345

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő a Kbt 52. § (4) bekezdés alapján köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni.