Suministros - 541312-2018

08/12/2018    S237

Česká republika-Ostrava: Ceniny

2018/S 237-541312

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 232-529586)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Národní identifikační číslo: 47672234
Poštovní adresa: Jeremenkova 161/11
Obec: Ostrava-Vítkovice
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 703 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.cpzp.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci

II.1.2)Hlavní kód CPV
22450000 Ceniny
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100 CZK/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100 CZK/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/12/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 232-529586

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/01/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 07/01/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/01/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 07/01/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: