TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 541312-2022

04/10/2022    S191

Netherlands-Made: Financial and insurance services

2022/S 191-541312

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Drimmelen
National registration number: 491599116
Postal address: Park 1
Town: Made
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4920 AA
Country: Netherlands
Contact person: Joyce Fase
E-mail: inkoop@drimmelen.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.drimmelen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274441/details
Additional information can be obtained from another address:
Official name: www.tenderned.nl
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274441/details
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: www.tenderned.nl
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aansprakelijkheidsverzekering

Reference number: 22ZD07965
II.1.2)Main CPV code
66000000 Financial and insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De aanbestedende dienst is voornemens een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering aan te besteden. De verzekering dient dekking te bieden voor de aansprakelijkheid van de gemeente Drimmelen in de ruimste zin van het woord - voor door derden geleden zaak- , personen-, en vermogensschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verdere eisen die worden gesteld zijn weergegeven in het Beschrijvend document en bijbehorende bijlagen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De verzekering dient dekking te bieden voor de aansprakelijkheid van de gemeente Drimmelen in de ruimste zin van het woord - voor door derden geleden zaak- , personen-, en vermogensschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verdere eisen die worden gesteld zijn weergegeven in het Beschrijvend document en bijbehorende bijlagen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van de vaste looptijd van de overeenkomst is een tweezijdige verlenging mogelijk van twee (2) maal een periode van één (1) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De overeenkomst heeft een tweezijdige verlengingsoptie

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betalingen belastingen of premies,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Valse verklaringen,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische beroepsbevoegdheid,

- Specifieke geschiktheidseisen assuradeur of gevolmachtigd agent

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2022
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-zeeland-west-brabant
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 dagen

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-zeeland-west-brabant
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022