Suministros - 541320-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Olomouc: Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia

2018/S 237-541320

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 226-516447)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Křížkovského 511/8
Olomouc
771 47
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Teléfono: +420 585631117
Correo electrónico: petra.jungova@upol.cz
Fax: +420 585631012
Código NUTS: CZ071

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.upol.cz

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.upol.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II.

II.1.2)Código CPV principal
33790000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 226-516447

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: