Építési beruházás - 541320-2019

15/11/2019    S221

Magyarország-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka

2019/S 221-541320

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzeti Atlétikai Központ - Bontási munkák

Hivatkozási szám: EKR000764252019
II.1.2)Fő CPV-kód
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a Budapesti Atlétikai Aréna létesítésének érdekében a meglévő, barnaövezeti épületek és kapcsolódó létesítmények bontási munkáinak tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 125 374 843.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest 38086/78 és a 38093 hrsz-ú ingatlanok bontási helyszínrajzon jelölt részei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el Észak-Csepel és Dél-Pest jelenleg elhanyagolt részein.

A Program elemei közé tartozik az atlétikai aréna, amely központja lesz a magyar atlétikának, otthont ad hazai és nemzetközi versenynek, lakossági sportolásnak. Az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, parkfejlesztés, a Duna-part rendbe tételével pedig a folyó és a város kapcsolata és élhetővé válik.

Az aréna tetején egyedülálló, 25 méter széles és több mint 400 méter hosszú, dunai panorámás futó- és görkorcsolyapálya várja majd a látogatókat. Az összesen 15 ezer négyzetméteres, új szabadidős részen street workout pálya is helyet kap majd.

Az arénát, a panoráma-futópályát és a körülötte lévő, csaknem 10 hektáros városi parkot a sportolók és a lakosság egyaránt használhatja majd, így jelentős szerepet kap az egészségmegőrzésben. Az egykori barnaövezet helyén kialakított egészséges környezet jelentősen növeli a környéken élők életminőségét, gyarapítja Budapest szabadidő eltöltésére és sportolásra alkalmas zöldfelületeit.

Az aréna tervezett helyén évtizedeken keresztül környezetkárosító gyárak és ipari létesítmények üzemeltek. A Duna-parton egy erősen környezetkárosító betongyár működött, a cementtel erősen szennyezett ipari víz a Dunába folyt, a folyamatos teherforgalom szinte állandóan porfellegbe borította a környéket. A gyár mellett lévő raktártelepen gépeket, működésképtelen roncsautókat tároltak, a kifolyó olaj és a szennyezések a lefolyókba kerültek.

Az atlétikai aréna megépítésével megszűnik a környezetkárosítás, a terület ismét az embereké lesz, rendezett és közvetlen kapcsolattal a Duna-parthoz.

Kivitelezési szerződés a Budapesti Atlétikai Aréna létesítésének elősegítése érdekében a meglévő, elhanyagolt állapotú épületek (nem bontási engedélyköteles) bontási munkáinak tárgyában.

A leendő Budapesti Atlétikai Aréna és kapcsolódó létesítmények építési beruházás területén található lepusztult épületek, építmények, műtárgyak és közművek bontásra kerülnek. A 40 darab bontandó épületre (alapjaival együtt) és épületrészekre vonatkozó alapadatok:

— összes bruttó szintterület: 14 661 m2

— épületek és épületrészek magassága 3,10-13,05 m között változik

— épületek és épületrészek térfogata összesen 112 286 légm3

Bontandók továbbá a területen lévő utak (kivéve a területen való közlekedést biztosítók), a már lebontott épületek alaplemezei, alapjai, valamint a területen lévő műtárgyak és egyéb építmények. A munkálatok során el kell végezni a közművek bontását, esetleges kiváltásait. A bontandó épületek tartalmaznak 2 db bontandó személyfelvonót, amelynek megszüntetése szintén Vállalkozó feladatát képezi.

A bontandó épületek szerkezetüket tekintve különbözőek:

— hosszfőfalas,

— vasbeton pillérvázas,

— acél könnyűszerkezetes.

A bontási munkálatok részét képezi a használaton kívüli termálkút tömedékelése és az uszodagépészet elbontása.

Meglévő, megmaradó műtárgy a területen található az FCSM Ferencvárosi szivattyútelepét és a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet összekötő nyomott szennyvíz-vezetékpár bukóaknája, melynek folyamatos megközelíthetőségét a bontási munkák során biztosítani kell. Gondoskodni kell továbbá a Ferencvárosi szivattyútelep kiömlőinek, valamint az árvízvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges területek hozzáférhetőségéről is. A Kvassay Zsilip és a VITUKI toronyház közműellátását folyamatosan biztosítani kell a bontási munkák alatt.

A teljes bontási területen (147 473 m2) régészeti felügyelet biztosítása, valamint lőszermentesítés szükséges.

A korábbi használatból visszamaradt veszélyes hulladékok (kb. 1 500 m3) felmérése és biztonságos kezelése Vállalkozói feladat. A hulladékokat a BREEAM dokumentációban rögzített feltételek szerint kell kezelni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 131-320905
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nemzeti Atlétikai Központ - Bontási munkák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "FÖLD-TRANS 2001" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34148613
Postai cím: Mechanikai Művek Ipartelep 0152/12 0152/12
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13623971
Fax: +36 13623971
Internetcím: http://www.foldtrans.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 125 374 843.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok részmunkái; organizáció részfeladatai; őrzés feladatai; konténer bérlés; mobil WC bérlés; régészeti felügyelet; felvonulási létesítmények; felelősségbiztosítások megkötése; előkészítési részfeladatok. Folyt. a VI.3) pontban!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása:

Bontási törmelék feldolgozásának és elszállításának részmunkái; azbesztmentesítési részfeladatok; lőszermentesítési részfeladatok; közműhálózatok bontási és átalakítási munkái; medence és termálkút bontási munkái; átadási dokumentáció elkészítésének részfeladatai; MV-ÉV építményvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok; MV-ÉG építménygépészeti felelős műszaki vezetői feladatok.

Ajánlattevők:

— "FÖLD-TRANS 2001" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint, Mechanikai Művek Ipartelep 0152/12; adószám: 2728923-2-13) és a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám: 25308673-2-07) közös ajánlattevők

— Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.; adószám: 10759358-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/11/2019