Suministros - 541327-2018

08/12/2018    S237    Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Aparatos de endoscopia y endocirugía

2018/S 237-541327

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 208-474374)

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Número de identificación fiscal: 00064165
Dirección postal: U Nemocnice 499/2
Localidad: Praha 2
Código NUTS: CZ010
Código postal: 128 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Petr Baum
Correo electrónico: Petr.Baum@vfn.cz

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.vfn.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fibrobronchoskopy

Número de referencia: VZ 104/2018
II.1.2)Código CPV principal
33168000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks intubačních fibrobronchoskopů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 208-474374

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání obálek
En lugar de:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: