Suministros - 541327-2018

08/12/2018    S237

Česká republika-Praha: Endoskopie, endochirurgické přístroje

2018/S 237-541327

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 208-474374)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Národní identifikační číslo: 00064165
Poštovní adresa: U Nemocnice 499/2
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baum
E-mail: Petr.Baum@vfn.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.vfn.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Fibrobronchoskopy

Spisové číslo: VZ 104/2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
33168000 Endoskopie, endochirurgické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks intubačních fibrobronchoskopů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/12/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 208-474374

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/01/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 14/01/2019
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání obálek
Namísto:
Datum: 04/01/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 14/01/2019
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: