Suministros - 541333-2018

08/12/2018    S237

Hrvatska-Zagreb: Proizvodi za čišćenje

2018/S 237-541333

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 155-355137)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sukladno DON-u
Nacionalni registracijski broj: Sukladno DON
Poštanska adresa: Sukladno DON-u
Mjesto: Sukladno DON-u
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
Adresa profila kupca: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu

Referentni broj: Z-2018-4
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sukladno toč. 2.1. DON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 155-355137

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 11/12/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 18/12/2018
Lokalno vrijeme: 08:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 11/12/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 18/12/2018
Lokalno vrijeme: 08:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: