Suministros - 541337-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnowskie Góry: Equipamiento médico

2018/S 237-541337

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-442863)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
241512940
ul. Pyskowicka 47-51
Tarnowskie Góry
42-612
Polonia
Persona de contacto: Izabela Chmiel
Teléfono: +48 322854058
Correo electrónico: zp@wspsa.pl
Fax: +48 323846446
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wspsa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach

Número de referencia: WSP-DZP-2100-34/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej i wyposażenia w ramach realizacji zadania pod nazwą: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020. Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-442863

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 09/01/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 09/01/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: