Suministros - 541340-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Hormonas hiposifiarias, hipotalámicas y análogas

2018/S 237-541340

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 224-512276)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polonia
Persona de contacto: Kamila Pierzchała
Correo electrónico: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zzpprzymz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), postępowanie znak: ZZP-200/18

Número de referencia: ZZP-200/18
II.1.2)Código CPV principal
33642100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):

Część 1: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)”, „Leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi (PW)” w liczbie 143 620 mg

Część 2: Dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego pn.: „Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)” w liczbie 17 225 mg

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 224-512276

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 06/12/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 12:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 06/12/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: