Dienstleistungen - 541563-2022

04/10/2022    S191

Polen-Legbąd: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 191-541563

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Woziwoda
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5610003287
Postanschrift: Woziwoda 3
Ort: Legbąd
NUTS-Code: PL637 Chojnicki
Postleitzahl: 89-504
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Arkadiusz Podlaszewski
E-Mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl
Telefon: +48 523360910
Fax: +48 523360920
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie i zrywka drewna na terenach klęskowych Nadleśnictwa Woziwoda (IV postępowanie)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.28.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna klęskowego na terenie Nadleśnictwa Woziwoda.

Przedmiot zamówienia podzielony został na części, obejmujące następujące zakresy rzeczowe:

Część 1 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipce,

Część 2 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipowa,

Część 3 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Zielony Dół.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 268 900.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipce

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Lipce.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- szacunkowa ilość drewna klęskowego do pozyskania wynosi 500 m3;

- Zamawiający szacuje 100% udziału cięć rębnych złożonych, cięć przygodnych i pozostałych;

- Zamawiający przyjmuje 20 godzin ciągnikowych (grupa czynności GODZ MH8) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipowa

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Lipowa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- szacunkowa ilość drewna klęskowego do pozyskania wynosi 3000 m3;

- Zamawiający szacuje 10% udziału cięć rębnych zupełnych oraz 90% udziału cięć rębnych złożonych, cięć przygodnych i pozostałych;

- Zamawiający przyjmuje 40 godzin ciągnikowych (grupa czynności GODZ MH8) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Zielony Dół

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Zielony Dół.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- szacunkowa ilość drewna klęskowego do pozyskania wynosi 800 m3;

- Zamawiający szacuje 100% udziału cięć rębnych złożonych, cięć przygodnych i pozostałych;

- Zamawiający przyjmuje 10 godzin ciągnikowych (grupa czynności GODZ MH8) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Potrzeba Zamawiającego obejmuje realizację usług leśnych koniecznych do wykonania w związku z wystąpieniem w dniu 01.07.2022 r. silnych wiatrów powodujących szkody powierzchniowe w drzewostanach oraz realizację Zarządzenia nr 29/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Woziwoda z dnia 04.07.2022 r. w sprawie usuwania skutków stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym. Konieczne jest jak najszybsze udrożnienie dróg, uprzątnięcie terenów położonych w sąsiedztwie linii energetycznych, zabudowań i innych miejsc w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim, a także jak najszybsze pozyskanie i zerwanie uszkodzonego drewna w celu uniknięcia jego deprecjacji.

Zamawiający nie ma możliwości wariantowania sposobu zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby w uwagi na nagły i nieprzewidziany charakter zdarzenia, jakim jest wystąpienie stanu siły wyższej o zasięgu lokalnym. Z uwagi na konieczność jak najszybszego uprzątnięcia uszkodzonych powierzchni, a także konieczność weryfikacji założonego na 2023 rok planu pozyskania i sprzedaży drewna oraz ze względu na zobowiązania w stosunku do zakładów usług leśnych z zakontraktowanymi umowami na bieżący rok, nie istnieje inny wariantowy sposób zaspokojenia potrzeb Zamawiającego.

Postępowanie planuje się przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Możliwość taka została przewidziana w postępowaniu nr NN.270.17.2021.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.28.2022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Ryszard Glazer
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5551108227
Postanschrift: Dąbki 20
Ort: Czersk
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 89-650
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.28.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Lipowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Roman Goch
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5611017601
Postanschrift: Lipowa 12
Ort: Śliwice
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 89-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 184 300.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.28.2022
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część 3 - Pozyskanie i zrywka drewna klęskowego na terenie leśnictwa Zielony Dół

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Mirosław Szmaglinski
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5611042562
Postanschrift: ul. Ks. Chudzińskiego 38
Ort: Legbąd
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 89-504
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest

równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/09/2022