Usluge - 541566-2020

Submission deadline has been amended by:  223741-2021
TINazivHrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova
NDBroj objave obavijesti541566-2020
PDDatum objave11/11/2020
OJBroj izdanja SL S-a220
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaHŽ Infrastruktura d.o.o. (39901919995)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan06/11/2020
DTRok za podnošenje06/05/2021
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba5 - Europska unija, uz sudjelovanje država SJN-a
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)71247000 - Nadzor građevinskih radova
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR041
HR042
HR04D
IAInternetska adresa (URL)http://www.hzinfra.hr/
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU