Services - 541571-2020

11/11/2020    S220

Croatia-Zagreb: Feasibility study, advisory service, analysis

2020/S 220-541571

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: INA - Industrija nafte d.d.
National registration number: 27759560625
Postal address: Avenija V. Holjevca 10
Town: Zagreb
NUTS code: HR HRVATSKA
Postal code: 10020
Country: Croatia
Contact person: Melita Kosovec
E-mail: melita.kosovec@ina.hr
Telephone: +385 914972786
Internet address(es):
Main address: www.ina.hr
Address of the buyer profile: www.ina.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0040430
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Studija izvodljivosti-projekt iCORD-EOR novi izvori CO2

Reference number: EP-234/20
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Studija izvodljivosti-projekt iCORD-EOR novi izvori CO2. Detalji se nalaze u priloženoj tehničkoj specifikaciji.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 500 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR HRVATSKA
Main site or place of performance:

Ured projektanta i po potrebi lokacije Kutina, Našice, Rijeka.

II.2.4)Description of the procurement:

Studija izvodljivosti-projekt iCORD-EOR novi izvori CO2. Detalji se nalaze u priloženoj tehničkoj specifikaciji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Broj nominiranih Stručnjaka 1 / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Broj nominiranih Stručnjaka 2 / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Vrijeme isporuke/izrade studije računajući od potpisa ugovora / Weighting: 5 %
Cost criterion - Name: Ukupna cijena ponude bez PDV-a / Weighting: 75 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 500 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ponuditelj/Natjecatelj u ESPD potvrđuje da je upisan u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre - sukladno kriterijima za odabir koji se nalazi u privitku - Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Uz ponudu u drugom stupnju pregovaračkog postupka dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude.

2.Uz ugovor dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2020
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian, English

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

U slučaju da će se donositi odluka o nedopustivosti sudjelovanja, naručitelj će istu donijeti u roku od 120 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (zbog kompleksnosti).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/11/2020