Servizzi - 54174-2021

03/02/2021    S23

Malta-Marsa: Il-Provvista ta' Servizzi u Tagħmir ta' Komunikazzjoni bil-Mowbajl għall-EASO f'Ċipru

2021/S 023-054174

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: EASO — L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
Belt: Marsa
Kodiċi NUTS: MT001 Malta
Kodiċi postali: 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.easo.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Asil

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Provvista ta' Servizzi u Tagħmir ta' Komunikazzjoni bil-Mowbajl għall-EASO f'Ċipru

Numru ta' referenza: EASO/2020/809
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64212000 Servizzi tal-telefoni ċellulari
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Sabiex tkun żgurata l-komunikazzjoni bil-mowbajl xierqa u l-iskambju ta' informazzjoni għall-persunal f'Ċipru, l-EASO qed jippjana li jagħti qafas ta' kuntratt ta' servizz uniku għall-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl u provvisti relatati għal tul ta' żmien massimu totali ta' erba' snin.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 139 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
32250000 Telefoni portabili
31710000 Apparat elettroniku
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Sabiex tkun żgurata l-komunikazzjoni bil-mowbajl xierqa u l-iskambju ta' informazzjoni għall-persunal f'Ċipru, l-EASO qed jippjana li jagħti qafas ta' kuntratt ta' servizz uniku għall-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl u provvisti relatati għal tul ta' żmien massimu totali ta' erba' snin. In-numru ta' abbonamenti tal-mowbajl attivi bħalissa huwa ta' madwar 10 b'tendenza li jiżdied għal 50 fl-erba' snin li ġejjin.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-katalogu f’termini tal-varjetà tal-oġġetti proposti / Peżar: 35
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-implimentazzjoni tal-proċedura tal-ordnijiet / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tas-servizz lill-konsumatur. / Peżar: 35
Prezz - Peżar: 70
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Għoti ta’ kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-każijiet elenkati hawn taħt
  • L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal proċedura miftuħa
Spjegazzjoni:

Ma ntbagħtu l-ebda offerti wara l-pubblikazzjoni ta’ avviż dwar kuntratt fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Skont punt 11.1.(a) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 080-187652
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASO/2020/809
Titlu:

Il-Provvista ta' Servizzi u Tagħmir ta' Komunikazzjoni bil-Mowbajl għall-EASO f'Ċipru

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
26/01/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 2
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Cyprus Telecommunication Authority (CYTA)
Belt: Nicosia
Kodiċi NUTS: CY000 Κύπρος
Pajjiż: Ċipru
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 139 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 139 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: Gc.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż dwar id-deċiżjoni tal-għoti, jista' jitressaq appell quddiem il-korp ta' reviżjoni taħt l-Intestatura VI.4.1). Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjonijiet dwar il-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt l-Intestatura l.1). Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
27/01/2021