Servicios - 541929-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo

2018/S 237-541929

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polonia
Persona de contacto: Ewa Kamińska
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kowr.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Agencja wykonawcza

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serwis samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Número de referencia: 861/2018/C
II.1.2)Código CPV principal
50100000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon,

Dla pojazdów będących na wyposażeniu Centrali, Oddziałów Terenowych, Filii oraz Sekcji Zamiejscowych, Biur Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2. Wykaz pojazdów oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 205 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 1: serwis samochodów użytkowanych w Central KOWR

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na części zamienne, płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na zakup opon / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Udostępnienie dodatkowego (drugiego) serwisu, w którym będą wykonywane przeglądy i naprawy / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykaz pojazdów oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 17: serwis samochodów użytkowanych w Oddziale Terenowym w Warszawie

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na części zamienne, płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na zakup opon / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Udostępnienie dodatkowego (drugiego) serwisu, w którym będą wykonywane przeglądy i naprawy / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykaz pojazdów oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 103-235679
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Część nr 1: serwis samochodów użytkowanych w Central KOWR

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Towarowa 33 Sp. z o.o.
ul. Towarowa 33
Warszawa
00-869
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 74 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Okresowe badania techniczne

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 17
Denominación:

Część nr 17: serwis samochodów użytkowanych w Oddziale Terenowym w Warszawie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Towarowa 33 Sp. z o.o.
ul. Towarowa 33
Warszawa
00-869
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 66 119.51 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Okresowe badania techniczne

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający w dniu 19.10.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 unieważnił postępowanie w częściach od 2 do 16 oraz 18 ze względu na niezłożenie ofert niepodlegających odrzuceniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018