Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 541966-2020

12/11/2020    S221

Belgien-Bruxelles: Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU

2020/S 221-541966

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General Environment
Postadresse: ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU

Sagsnr.: ENV/2020/OP/0003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er behov for en større indsats for at håndtere de levestedsrelaterede årsager til tilbagegangen i agerlandsfugle. Kontrakten sigter mod, på grundlag af en gennemgang af de tilgængelige oplysninger om agerlandsfugle og deres levesteder, at støtte de kompetente miljø- og landbrugsmyndigheder i at udvikle relevante bevaringsordninger, særligt ved hjælp af den fælles landbrugspolitik. Der er desuden behov for nogle målrettede kommunikationsaktiviteter med henblik på at involvere og rådføre sig med alle berørte interessenter og opbygge et ejerskab til de planlagte bevaringsordninger, især blandt landbrugere.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 498 737.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcefordeling / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 02 (LIFE-op.) Standsning og vending af biodiversitetstab.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette blev tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelse 2019/S 057 — 130610 med titlen »Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 030-068968
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0202/2020/834463/SER/ENV.D.3
Betegnelse:

Udvikling af værktøjer til at støtte bevarelsen af agerlandsfugle i EU

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Umweltbundesamt GmbH
Postadresse: Spittelauer Lände 5
By: Vienna
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
Postnummer: 1090
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BirdLife Hungary
Postadresse: Költő u. 21
By: Budapest
NUTS-kode: HU MAGYARORSZÁG
Postnummer: 1121
Land: Ungarn
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Helsingin Yliopisto
Postadresse: Yliopostonkatu 3
By: Helsinki
NUTS-kode: FI SUOMI / FINLAND
Postnummer: 00014
Land: Finland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ceska Zemedelska Univerzita V Praze
Postadresse: Kamycka 129 — Suchdol
By: Praha
NUTS-kode: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postnummer: 16500
Land: Tjekkiet
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pensoft Publishers
Postadresse: Ul. Geo Milev 13A
By: Sofia
NUTS-kode: BG БЪЛГАРИЯ
Postnummer: 1111
Land: Bulgarien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dicon Group Ltd
Postadresse: Vladimir Vazov Blvd., next to bl. 208, 2 floor, Suha Reka Quarter
By: Sofia
NUTS-kode: BG БЪЛГАРИЯ
Postnummer: 1505
Land: Bulgarien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ICETA Institutio de Ciencias, Tecnologias e Agroambiente Da Universidade do Porto
Postadresse: Rua D Manuel II Apartado 55142
By: Porto
NUTS-kode: PT PORTUGAL
Postnummer: 4051401
Land: Portugal
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes I.S.A.R.A
Postadresse: 23 Rue Jean Baldassini
By: Lyon
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 69007
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Consorci Centre de Ciencia I Tecnologia Forestal de Catalunya
Postadresse: Ctra Sant Llorenc de Morunys Km 2
By: Solsona
NUTS-kode: ES ESPAÑA
Postnummer: 25280
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 500 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 498 737.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 9 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2020