Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 542063-2020

13/11/2020    S222

Italien-Torino: Tjänster till stöd för ETF:s projektverksamhet i Republiken Armenien

2020/S 222-542063

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 214-523185)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Postadress: Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65
Ort: Torino
Nuts-kod: ITC11 Torino
Postnummer: 10133
Land: Italien
E-post: Procurement@etf.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster till stöd för ETF:s projektverksamhet i Republiken Armenien

Referensnummer: CFT/20/ETF/0017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79950000 Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med den begärda tjänsten är att sluta ett ramavtal för tjänster avseende lokalt stöd till genomförandet av ETF:s verksamhet i Armenien.

Tjänst A: Standardevenemang - anordnande av projektevenemang såsom möten, workshoppar, seminarier, konferenser och studiebesök med anknytning till ETF:s arbetsområde.

Tjänst B: Samarbetsbaserade evenemang - tillhandahållande av en begränsad uppsättning evenemangsrelaterade tjänster.

Tjänst C: Stöd till organiseringen av ETF:s uppdrag i landet (uppdragspaket).

Tjänst D: Översättning av handlingar och arbetsdokument med teknisk specialiserad terminologi för evenemang.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/11/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 214-523185

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.4)
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Målet med den begärda tjänsten är att sluta ett ramavtal för tjänster avseende lokalt stöd till genomförandet av ETF:s verksamhet i Ukraina.

Ska det stå:

Målet med den begärda tjänsten är att sluta ett ramavtal för tjänster avseende lokalt stöd till genomförandet av ETF:s verksamhet i Armenien.

VII.2)Övriga upplysningar: