Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 542166-2022

04/10/2022    S191

Polen-Katowice: Mobile hydraulische Grubenausbausysteme

2022/S 191-542166

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 182-516320)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
E-Mail: ew.sitko@pgg.pl
Telefon: +48 327161487
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17.

Referenznummer der Bekanntmachung: 512200770
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43140000 Mobile hydraulische Grubenausbausysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.

4. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne określono w SWZ.

6. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/09/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 182-516320

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 04/10/2022
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 01/01/2023
muss es heißen:
Tag: 07/01/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 04/10/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 10/10/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: