Szolgáltatások - 542218-2018

08/12/2018    S237

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 237-542218

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés keretében az M6 autópálya Bóly – Ivándárda közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése és a jogerős építési engedély megszerzése (A006.05)

Hivatkozási szám: A006.05
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés keretében az M6 autópálya Bóly – Ivándárda közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése és a jogerős építési engedély megszerzése (A006.05) Tervezési szerződés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt.,MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A vállalkozási (tervezési) szerződés keretében ellátandó feladatok – többek között – az alábbiakra terjednek ki:

Az M6 autópálya M6 – M60 elválási csomópont és az országhatár közötti kb. 20 km hosszú egybefüggő,új nyomvonalú (fizikai elválasztással rendelkező) szakasz 2x2 sávos kialakítású engedélyezési tervének elkészítése, a kapcsolódó szakági közműkiváltási, környezetvédelmi, vízépítési, műtárgy építési, és egyébtervek elkészítésével kompletten, valamint jogerős építési engedély megszerzése, továbbá engedélyes tervalapján kiviteli terv készítése. A tervezési feladat részét képezi a szakaszhoz kapcsolódóan, mérnökségi telep és tengelysúlymérő állomás terveinek elkészítése.

Feladat a szakasz már elkészült megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálata a hatályos „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2014–2020 időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program közúti elérhetőség javítási pályázataihoz” című útmutató szerint.

A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-1.1.0-15-2016-00026

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 195-401194

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500011903
Elnevezés:

Tervezési szerződés keretében az M6 autópálya Bóly - Ivándárda közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése és a jogerős építési engedély megszerzése (A006.05)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 288 800 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jogcím: Kbt. 141. § (4) bek. c)

Szerződésmódosítás oka: határidő-módosítás

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/12/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt., Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozási (tervezési) szerződés keretében ellátandó feladatok – többek között – az alábbiakra terjednek ki:

Az M6 autópálya M6 – M60 elválási csomópont és az országhatár közötti kb. 20 km hosszú egybefüggő, új nyomvonalú (fizikai elválasztással rendelkező) szakasz 2x2 sávos kialakítású engedélyezési tervének elkészítése, a kapcsolódó szakági közműkiváltási, környezetvédelmi, vízépítési, műtárgy építési, és egyébtervek elkészítésével kompletten, valamint jogerős építési engedély megszerzése, továbbá engedélyes tervalapján kiviteli terv készítése. A tervezési feladat részét képezi a szakaszhoz kapcsolódóan, mérnökségi telep és tengelysúlymérő állomás terveinek elkészítése.

Feladat a szakasz már elkészült megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálata a hatályos „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2014-2020 időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program közúti elérhetőség javítási pályázataihoz” című útmutató szerint.

A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket és a feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 10
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 288 800 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének véghatárideje 6.12.2018-a.

Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

1.számú részteljesítés: Teljesítendő feladat: Engedélyezési tervhez szükséges alapadatok beszerzése, geodéziai felmérés, építmények felmérése

Tervszállítási határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított 8 héten belül

2. számú részteljesítés: Teljesítendő feladat: Bírálati megvalósíthatósági tanulmányterv leszállítása

Tervszállítási határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított 12 héten belül

3. számú részteljesítés: Teljesítendő feladat: Az észrevételeket tartalmazó végleges

Engedélyezési terv leszállítása és benyújtása az engedélyező hatóság részére

Tervszállítási határidő: Szerződés hatálybalépésétől számított 27 héten belül (28.6.2018)

4. számú részteljesítés: Teljesítendő feladat: Az észrevételeket tartalmazó végleges kiviteli terv, és végleges megvalósíthatósági tanulmányterv,

Záradékolt Területszerzési dokumentáció leszállítása.

Tervszállítási határidő: Engedély megszerzését követő 12 héten belül (6.12.2018)

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiakról állapodnak meg:

A Szerződés hatályba lépését követően a Tervező elkezdte a tervezési munkák alapját képező geotechnikai feltárásokat, fúrásokat, melyek alapján a geotechnikai és feltárási terv, talajvizsgálati jelentés elkészíthető, azonban azok elvégzésére a kedvezőtlen időjárási körülmények, a talaj felső rétegének felázottsága miatt a Tervezőnek nem volt a reálisan kitűzöttek szerinti lehetősége. A helyszínen az extrém időjárási körülmények miatti megközelíthetetlen geotechnikai feltárási pontokon 48 napos akadályoztatás után tudták elvégezni a talajfúrásokat. Az akadályoztatás a 3. részfeladat és a végteljesítés (4. számú részfeladat) teljesítési határidejét érinti.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 288 800 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 288 800 000.00 HUF