Suministros - 542374-2018

08/12/2018    S237    Varor - Meddelande om tilldelning - Förhandlat förfarande 

Sverige-Angered: Datortjänster

2018/S 237-542374

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 123
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 424 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Anders Ekberg
E-post: anders.ekberg@kretsloppochvatten.goteborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg@kretsloppochvatten.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datacenter

Referensnummer: 18/29
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72500000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kretslopp och vatten inbjuder leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i denna upphandling med säkerhetsskyddade avtal (”SUA”) avseende ett nytt Datacenter. Upphandlingen omfattar en komplett installation av ett nytt Datacenter i en nybyggd fastighet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32235000
45343000
48820000
72222300
72315100
72514000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kretslopp och vatten inbjuder leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i denna upphandling med säkerhetsskyddade avtal (”SUA”) avseende ett nytt Datacenter. Upphandlingen omfattar en komplett installation av ett nytt Datacenter i en nybyggd fastighet.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 234-535957
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Ny förfrågan med ändrat upphandlingsförfarande ute.

Visma annons: https://opic.com/id/afwmvkufoy

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018