Suministros - 542408-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Productos químicos

2018/S 237-542408

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 170-387538)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_18408377
Váci út 182.
Budapest
1138
Hungría
Persona de contacto: Dr. Korossy Emese
Teléfono: +36 14652572
Correo electrónico: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vizmuvek.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.vizmuvek.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Polielektrolit

Número de referencia: EKR000594132018
II.1.2)Código CPV principal
24000000 - KA05
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szennyvíztisztító telepein kezelt mindenkori szennyvíziszap kezeléséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása tárgyában

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 170-387538

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/02/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 07/02/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

1. Ajánlatkérő az eljárás 2., 3., 4., 5., 6. részeiben lefolytatott 25.9.2018–26.10.2018 napja között lefolytatott üzemi kísérleteket érvénytelennek nyilvánítja. Ezen részek eredményessége és a verseny tisztasága érdekében az üzemi kísérletek megismétlése szükséges.

2. Ajánlatkérő újabb mintavétellel összekötött ismételt részenkénti helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja és helyszíne:

2. rész: 18.12.2018 10:00 óra Találkozó: Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep (2051 Biatorbágy, Alsómajor 0175/2 hrsz.)

3. rész: 18.12.2018 09:00 óra Találkozó: Budakeszi Szennyvíztisztító Telep (2092 Budakeszi, 067/18 hrsz.)

4. rész: 18.12.2018 11:00 Találkozó: Százhalombattai Szennyvíztisztító Telep (2440 Százhalombatta, Déligát u. 2.)

5. rész: 18.12.2018 13:00 Találkozó: Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telep (2310 Szigetszentmiklós, Massányi Károly út, 0267/4 hrsz.)

6. rész: 18.12.2018 12:00 Találkozó: Tököli Szennyvíztisztító Telep (2316 Tököl, Szerviz út 1., 0176/1 hrsz.)

A helyszíni bejárás alkalmával nyílik lehetőség a kezelendő iszapból mintát venni. Az üzemi kísérletek elvégzésének sorrendjét az AK a helyszíni bejáráson megtartott sorsoláson határozza meg. Amennyiben valamely, a helyszíni bejáráson részt vett érdeklődő gazdasági szereplő képviselője nem jelenik meg a sorsoláson, úgy AK egy erre a célra kijelölt képviselője vesz azon részt a gazdasági szereplő nevében.

AK a KD-ban meghatározott műszaki leírás szerint biztosítja valamennyi – a helyszíni bejáráson részt vett – érdeklődő gazdasági szereplő számára egységesen az üzemi kísérletek lehetőséget.

Az üzemi kísérletek 1 napon keresztül folytathatók. Az üzemi kísérletek megkezdése előtt kell a gazdasági szereplőnek leszállítani a tesztelendő polielektrolitot, az adott rész szerinti teljesítési helyre.

Az üzemi kísérletek lefolytatására előreláthatólag 14.1.2019 – 18.1.2019 napja között, a helyszíni bejáráson kisorsolt időpontokban kerül sor.

Érvényes ajánlatot tenni a 2-6. részekben kizárólag olyan polielektrolitra lehet, amely a megismételt üzemi kísérletek során a módosított műszaki leírásban foglaltak szerint tesztelésre került és az AK akkreditált laboratóriumában elvégzett mérések alapján kiállított kísérleti jegyzőkönyv alapján az adott rész szerinti telephelyen található szennyvíziszap kezelésére megfelelő.

Ajánlatkérő az üzemi kísérletek lezárását követően tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, az üzemi kísérletekben felhasznált vegyszerek mennyiségéről. Az üzemi kísérleteken részt vett gazdasági szereplők a tájékoztatásban foglalt mennyiségre állíthatják ki számlájukat. Az üzemi kísérletek során ténylegesen felhasznált vegyszerek ellenértékeként Ajánlatkérő nettó 700 Ft/kg átalányárát térít meg az üzemi kísérleteken részt vett gazdasági szereplők részére a számlájuk benyújtását követő 10 napon belül. Ezen ajánlatkérői előírás teljesíthetősége érdekében Ajánlatkérő kéri az érintett gazdasági szereplőket, hogy a fentiek szerinti vegyszermennyiségek fent rögzített módon meghatározott ellenértékéről kiállított számlájukat a mennyiségi tájékoztatást követően haladéktalanul – legkésőbb 7 napon belül – nyújtsák be.

2. AK a Kbt. 55.§ (1) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy a KD-t is módosította. A módosítások a KD részét képező, 2-6. részekre vonatkozó műszaki leírást érintik. A felhívás és a KD jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

3. AK az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek jelen korrigendum megjelenésével egy időben az EKR-n keresztül elektronikus úton rendelkezésre bocsátja a módosított műszaki leírást a Kbt. 55. § (4) bek. szerint, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen.

4. AK a KD módosítására tekintettel – a Kbt. 52. § (4) bek. b) pontja alapján – jelen hirdetményben foglaltak szerint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.