Suministros - 542417-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento negociado 

Eslovaquia-Žilina: Transformadores

2018/S 237-542417

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 071-158138)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Stredoslovenská distribučná, a. s.
36442151
Pri Rajčianke
Žilina
010 47
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Miroslav Sabela
Teléfono: +421 415193335
Correo electrónico: miroslav.sabela@ssd.sk
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ssd.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výkonové transformátory.

II.1.2)Código CPV principal
31170000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom obstarávania je zabezpečenie dodávky výkonových transformátorov, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 071-158138

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6)
En lugar de:
Fecha: 31/07/2019
Léase:
Fecha: 31/12/2019
Hora local: 00:00
Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: bod 6.
En lugar de:

6. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO a ustanoveniami súťažných podkladov.

Léase:

Komunikácia a výmena informácií sa do 18.10.2018 uskutočňuje v súlade s §187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Od 19.10.2018 sa komunikácia s uchádzačmi uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému Eranet dostupnom na https://ssd.eranet.sk

Podmienky uskutočňovania elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

VII.2)Otras informaciones adicionales: