Servicios - 542482-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Servicios de reparación y mantenimiento

2018/S 237-542482

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Stolichen elektrotransport“ EAD
121683785
ul. „Podpolkovnik Kalitin“ No. 30
Sofiya
1233
Bulgaria
Persona de contacto: Ivaylo Uzunov
Teléfono: +2 8334101
Correo electrónico: ivuzunov1@gmail.com
Fax: +2 9316184
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.elektrotransportsf.com/

Dirección del perfil de comprador: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1841%3Aq-----------q&catid=3%3Alatestorders&Itemid=29&lang=bg

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси

II.1.2)Código CPV principal
50000000 - IA23 - MA12
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси, разделени на 10 обособени позиции, което е продиктувано от ремонтираните изделия (части), начина им на използване (използват се в различни видове превозни средства), начина им на производството, и имат различно предназначение.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 128 133.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на AL радиатор за трамвайни мотриси

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - IA23
34312300 - IA23 - MA12 - AA02
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на AL радиатор за трамвайни мотриси, количество до 30 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на кормилни механизми на тролейбуси тип „Икарус 280.92“(тип „Чепел 069“) и тролейбус тип „Шкода Соларис 26Tr и 27Tr“ (тип ZF Servocom)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - IA23
34327200 - IA23 - MA12
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на кормилни механизми на тролейбуси тип „Икарус 280.92“ (тип „Чепел 069“) и тролейбус тип „Шкода Соларис 26Tr и 27Tr“ (тип ZF Servocom), количество до 35 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на амортисьори за трамвайни мотриси Т6А2, Т6В5, Т4Д-C (M), „Дюваг“ и тролейбуси тип „Шкода — Соларис 26Tr и 27Tr“

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - IA23
50222100 - IA23 - MA12
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на амортисьори за трамвайни мотриси Т6А2, Т6В5, Т4Д-C (M), „Дюваг“ и тролейбуси тип „Шкода — Соларис 26Tr и 27Tr“, количество до 280 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на хидравлични помпи за тролейбуси

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - MA12
42124200 - MA12 - IA23
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG412
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на хидравлични помпи за тролейбуси, количество до 98 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на деференциал за тролейбус тип „Икарус“

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
42140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на деференциал за тролейбус тип „Икарус“, количесто до 24 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт (запояване на Ag пластини) на силови контакти от електрооборудване на трамвайни мотриси и тролейбуси

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - MA12
42661200 - MA12 - AA46 - IA23
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт (запояване на Ag пластини) на силови контакти от електрооборудване на трамвайни мотриси и тролейбуси, количество до 10 700 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на спомагателни електродвигатели за трамвайни мотриси за постоянно напрежение 24 V (+20 %) (-30 %) и ~ 220 V

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - IA23
50532100 - IA23 - MA12
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на спомагателни електродвигатели за трамвайни мотриси за постоянно напрежение 24 V (+20 %) (-30 %) и ~ 220 V, количество до 365 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт спомагателни електродвигатели на тролейбуси за постоянно напрежение 24 V (+20 %) (-30 %)

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - IA23
50532100 - IA23 - MA12
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG414
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт спомагателни електродвигатели на тролейбуси за постоянно напрежение 24 V (+20 %) (-30 %), количество до 90 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ремонт на турбина (вентилатор за отопление ватманска кабина)

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 - IA23
39717100 - IA23 - MA12
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ремонтна база на изпълнителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Ремонт на турбина (вентилатор за отопление ватманска кабина), количество до 20 броя.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционни условия в експлоатация (в месеци) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Цена (в лева) / Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 115-262654
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Ремонт на AL радиатор за трамвайни мотриси

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: СЕ-153
Lote nº: 3
Denominación:

Ремонт (запояване на Ag пластини) на силови контакти от електрооборудване на трамвайни мотриси и тролейбус

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Пламен Терзиев Инженеринг ООД
114620642
Община Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ет. 4, ап. 16
Плевен
5800
Bulgaria
Teléfono: +64 692609
Correo electrónico: pl_terziev@abv.bg
Fax: +64 692609
Código NUTS: BG314
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 36 565.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: СЕ-154
Lote nº: 4, 5
Denominación:

Ремонт на амортисьори за трамвайни мотриси Т6А2, Т6В5, Т4Д-С(М), „Дюваг“ и тролейбуси тип Шкода — Соларис 26Тr и 27Tr и ремонт на хидравлични помпи за тролейбуси

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Адимекс 2000 ООД
130342726
община Костенец, ул. „Белмекен“ № 4
Костенец
2300
Bulgaria
Teléfono: +359 71422277
Correo electrónico: adimeks_office@adimeks2000.bg
Fax: +359 71422380
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 62 993.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Ремонт на деференциал за тролейбус тип „Икарус“

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: СЕ-155
Lote nº: 8,9
Denominación:

Ремонт на спомагателни електродвигатели за трамвайни мотриси за постоянно напрежение 24V(+20 %)(-30 %)~220V, ремонт на спомагателни електродвигатели на тролейбуси за постоянно напрежение 24V(+20 %)(-30 %)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Сейк електроремонт ЕООД
203878770
Област Перник, община Перник, ул. „Искър“ № 7
Перник
2300
Bulgaria
Teléfono: +359 896660686
Correo electrónico: seik1@abv.bg
Fax: +359 896660686
Código NUTS: BG414
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 28 575.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Ремонт на турбина (вентилатор за отопление ватманска кабина)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за зашита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018