Suministros - 542548-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Material para diagnóstico

2018/S 237-542548

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, A la atención de: Łukasz Kromski, Poznań 60-354, Polonia. Teléfono: +48 618863332. Fax: +48 618672521. Correo electrónico: lukasz.kromski@rckik.poznan.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 19.10.2018, 2018/S 202-460856)

Objeto:
CPV:33124130

Material para diagnóstico

En lugar de: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.12.2018 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

7.12.2018 (10:30)

Léase: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.1.2019 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

3.1.2019 (11:00)

otras informaciones adicionales

W związku z obowiązkiem elektronicznej komunikacji, a tym samym elektronicznego złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz modyfikuje zapisy SIWZ.