Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 542773-2018

11/12/2018    S238

Belgija-Bruxelles: Pružanje vanjskih usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području „digitalne poslovne platforme Alfresco“ (Digital Business Platform - DBP)

2018/S 238-542773

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 212-483711)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, Secrétariat général
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje vanjskih usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području „digitalne poslovne platforme Alfresco“ (Digital Business Platform - DBP)

Referentni broj: UCA 18/017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72266000 Usluge savjetovanja o programskoj podršci
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir do 5 ponuditelja kao vanjskih pružatelja usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području digitalne poslovne platforme Alfresco. Ugovori koji proizlaze iz ovog poziva na nadmetanje bit će višestruki okvirni ugovori - u kaskadi i s ponovnim pokretanjem nadmetanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 212-483711

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/12/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 18/01/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 07/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 28/01/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Svakog ponuditelja na otvaranju ponuda može predstavljati najviše 1 osoba, čije se ime mora poslati e-poštom (tendering@consilium.europa.eu) najkasnije četvrtak 24.1.2019.