Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usluge - 542773-2018

11/12/2018    S238

Belgija-Bruxelles: Pružanje vanjskih usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području „digitalne poslovne platforme Alfresco“ (Digital Business Platform - DBP)

2018/S 238-542773

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 212-483711)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, Secrétariat général
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje vanjskih usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području „digitalne poslovne platforme Alfresco“ (Digital Business Platform - DBP)

Referentni broj: UCA 18/017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72266000 Usluge savjetovanja o programskoj podršci
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir do 5 ponuditelja kao vanjskih pružatelja usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području digitalne poslovne platforme Alfresco. Ugovori koji proizlaze iz ovog poziva na nadmetanje bit će višestruki okvirni ugovori - u kaskadi i s ponovnim pokretanjem nadmetanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 212-483711

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/12/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 18/01/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 07/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 28/01/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Svakog ponuditelja na otvaranju ponuda može predstavljati najviše 1 osoba, čije se ime mora poslati e-poštom (tendering@consilium.europa.eu) najkasnije četvrtak 24.1.2019.