Varor - 542776-2018

11/12/2018    S238    Europeiska kommissionen - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Tyskland-Karlsruhe: Tillhandahållande av handskar för användning i handskboxar

2018/S 238-542776

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 232-529228)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe
PO Box 2340
Karlsruhe
76125
Tyskland
Kontaktperson: Abteilung Auftragsvergabe
E-post: JRC-PROCUREMENT-KARLSRUHE@ec.europa.eu
Nuts-kod: DE12

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av handskar för användning i handskboxar

Referensnummer: JRC/KRU/2018/G.1/0141/OC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18141000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av handskar för användning i handskboxar

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/12/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-529228

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfristen för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 24/01/2019
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 31/01/2019
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/01/2019
Lokal tid: 10:30
Ska det stå:
Datum: 01/02/2019
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar:

Notera att JRC Karlsruhe kommer att vara stängt från 24.12.2018 till 3.1.2019.