Storitve - 542777-2018

11/12/2018    S238

Belgija-Bruselj: Storitve upravljanja dogodkov

2018/S 238-542777

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Interpretation
Poštni naslov: Street Van Maerlant 18
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Interpretation
Poštni naslov: Avenue du Bourget 1
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1140
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Patricia Lambert
E-naslov: SCIC-CALL-FWC-PCO-2018@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve upravljanja dogodkov

Referenčna številka dokumenta: SCIC/C1/2018/FWC/02
II.1.2)Glavna koda CPV
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je skleniti pogodbo za storitve profesionalne organizacije dogodkov za podporo Evropske komisije ter drugih organov in agencij EU pri organizaciji njihovih konferenc in dogodkov z zunanjo komunikacijsko razsežnostjo. Dogodki, ki jih bodo upravljali prihodnji izvajalci, so lahko organizirani v kateri koli državi članici EU, kateri koli državi članici Efte in v sedanjih ali prihodnjih državah kandidatkah za EU ter v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Vse storitve so opisane v razpisnih specifikacijah in se lahko zahtevajo v celoti ali delno za vsak dogodek.

Javni razpis je razdeljen na 3 sklope. Razdelitev temelji na številu udeležencev, kot je bilo predvideno v trenutku prvega poziva za oddajo ponudb s strani evropske institucije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 120 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1 – dogodki s 50–200 udeleženci

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Katera koli država članica EU, katera koli država članica Efte in sedanje ali prihodnje države kandidatke za EU ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov s 50–200 udeleženci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodbe bodo sklenjene za začetno trajanje 1 leta in začnejo veljati od datuma njihovega podpisa. Pogodbe se lahko pod enakimi pogoji pisno podaljšajo do 3-krat.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2 – dogodki z 201–650 udeleženci

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Katera koli država članica EU, katera koli država članica Efte in sedanje ali prihodnje države kandidatke za EU ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov z 201–650 udeleženci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 36 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodbe bodo sklenjene za začetno trajanje 1 leta in začnejo veljati od datuma njihovega podpisa. Pogodbe se lahko pod enakimi pogoji pisno podaljšajo do 3-krat.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3 – dogodki z več kot 650 udeleženci

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Katera koli država članica EU, katera koli država članica Efte in sedanje ali prihodnje države kandidatke za EU ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov z več kot 650 udeleženci.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 72 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodbe bodo sklenjene za začetno trajanje 1 leta in začnejo veljati od datuma njihovega podpisa. Pogodbe se lahko pod enakimi pogoji pisno podaljšajo do 3-krat.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije, točki 2.1 Upravičenost ponudnikov in 2.2 Pravna oblika ponudnika.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/02/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 04/08/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/02/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate General for Interpretation — Van Maerlant 18 street, 1040 Brussels, BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika na ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov e-pošte, naveden v oddelku I.1) tega obvestila. Če se to ne zgodi, si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Zahtevke za dodatne informacije je treba predložiti izključno prek sistema za e-razpise TED na naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4106

Naročnik ni dolžan odgovoriti na zahtevke za dodatne informacije, prejete manj kot 6 delovnih dni pred rokom za sprejemanje ponudb.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/11/2018