Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 543136-2021

26/10/2021    S208

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o usługi kontroli, konserwacji i montażu urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

2021/S 208-543136

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 146-384551)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels)
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o usługi kontroli, konserwacji i montażu urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Główny kod CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie umożliwi okresową kontrolę i konserwację naprawczą systemów i urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w placówce w Isprze, w odniesieniu do których nie jest wymagane zezwolenie producenta (zgodnie z normą EN 365), instalację nowych systemów i urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości oraz innych powiązanych produktów pomocniczych zgodnych z obowiązującymi przepisami, które nie wymagają zezwolenia producenta na prowadzenie prac konserwacyjnych i okresowych kontroli.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 146-384551

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków
Zamiast:
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zasady otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: