Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 543136-2021

26/10/2021    S208

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb na kontrolu, údržbu, dodávku a montáž zariadenia na ochranu proti pádu

2021/S 208-543136

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 146-384551)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels)
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb na kontrolu, údržbu, dodávku a montáž zariadenia na ochranu proti pádu

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Hlavný kód CPV
50800000 Rôzne opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie umožní pravidelnú kontrolu a opravnú údržbu systémov a zariadení na ochranu pred pádom na pracovisku v Ispre, pre ktoré sa nepožaduje povolenie od výrobcu (podľa normy EN 365), inštaláciu nových systémov a zariadení na ochranu pred pádom a iných súvisiacich pomocných výrobkov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, ktoré si nevyžadujú povolenie výrobcu na vykonávanie údržby a pravidelných kontrol.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/10/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 146-384551

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Konečný termín na prijatie ponúk alebo prihlášok
Namiesto:
Dátum: 26/10/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 03/11/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Pravidlá otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 29/10/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 05/11/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: