Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 543173-2021

26/10/2021    S208

Sverige-Stockholm: Färdigställande byggnadsarbeten

2021/S 208-543173

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LOCUM Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556438-7909
Postadress: Box 17201
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 104 62
Land: Sverige
E-post: carljohan.johansson@locum.se
Telefon: +46 72-5824069
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.locum.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/locum/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=65189
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/locum/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=65189
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Landstingskommunalt bolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Fastighetsförvaltning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DS By 61 DE 9 El & Tele

Referensnummer: LOC 2021-0302
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

DS By 61 DE 9 El & Tele.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31625200 Brandlarmssystem
31682510 Reservkraftssystem
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45312100 Installation av brandlarmssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enligt Administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/01/2022
Slut: 11/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/12/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/03/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/12/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/10/2021