The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 543331-2021

26/10/2021    S208

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2021/S 208-543331

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537295
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sz.fehérvár-Multicsarnok - tervezés-kivitelezés II

Hivatkozási szám: EKR001089952020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:

Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.

Magasépítési munkálatok:

Építészet:

Munkagödör földkiemelése 68 940 m3

Tükörkészítés 14 800 m2

Betonacél szerelés 10 000 m2

Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2

Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2

Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2

Fémlemezfedés készítése 14 000 m2

Belsőépítészet:

Álmennyezetszerelés 17 180 m2

Gumiburkolat 3 655 m2

Ipari padlóburkolat 26 313 m2

Diszperziós festés 8 070 m2

Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2

Tartószerkezetek:

Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2

Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2

Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2

Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3

Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3

Hegesztett hálószerelés 65 t

Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3

Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3

Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3

Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t

Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t

Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t

Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):

Tükörkészítés 17 244 m2

Aszfalt betonútpálya 1 453 m3

Aszfalt betonparkoló 1 094 m3

Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2

Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2

Automatasorompó 4 db

Humuszterítés 4 854 m3

Gyepesítés 22 194 m2

Felvonók:

Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db

Kiszolgáló közúthálózat főbb mennyiségei:

Kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra

Az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m

Útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2

Útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2

Kerékpárút 11660 m2

Járda 9650 m2

Terelősziget/térkőből 1380 m2

Kiemelt szegély 3150 fm

Alacsony„K”szegély4990 4990 fm

Süllyesztett szegély 9720 fm

Humuszleszedés 47700 m3

Földmunka/bevágás 6050 m3

Földmunka/töltés 14560 m3

Tükörkészítés 60100 m2

Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)

Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban

180 kandeláber

6800 fm kábel

10 elosztószekrény

Külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:

DN 1000 184 fm

DN 800 910 fm

DN 600 953 fm

DN 400 1140 fm

Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm

Tisztítóaknák 66 db

Víznyelő 159 db

Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db

Térfigyelő kamerarendszer:

Engedélyezési és kiviteli terv készítése

Optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m

30 db kamera telepítése

1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei

- D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m

- D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m

A szennyvízelvezetés munkanemei

- DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

- DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db

- 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tétel:

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 35 003 782 749.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233228 Útburkolat építése
45233320 Közút alapozása
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Székesfehérvár-Multicsarnok- tervezés és kivitelezés II., amely az alábbiakat foglalja magában:

Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.

MAGASÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK:

Építészet:

Munkagödör földkiemelése 68 940 m3

Tükörkészítés 14 800 m2

Betonacél szerelés 10 000 m2

Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2

Fogadó szerkezetek szerelése fémlemez fedéshez 14 500 m2

Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése 580 m2

Fémlemezfedés készítése 14 000 m2

Belsőépítészet:

Álmennyezetszerelés 17 180 m2

Gumiburkolat 3 655 m2

Ipari padlóburkolat 26 313 m2

Diszperziós festés 8 070 m2

Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2

Tartószerkezetek:

Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2

Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2

Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2

Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3

Padlólemez szerelőbeton készítése 1 132 m3

Hegesztett hálószerelés 65 t

Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3

Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3

Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3

Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t

Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t

Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t

Tetőszerkezet: 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg

Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.

Útépítés -forgalomtechnika - (Telken belül):

Tükörkészítés 17 244 m2

Aszfalt betonútpálya 1 453 m3

Aszfalt betonparkoló 1 094 m3

Teherbíró betontér kőburkolat 9 735 m2

Teherbíró gyeprács burkolat építése 4 747 m2

Automatasorompó 4 db

Humuszterítés 4 854 m3

Gyepesítés 22 194 m2

Felvonók:

Személy-és teherfelvonók telepítése 8 db

KISZOLGÁLÓ KÖZÚTHÁLÓZAT főbb mennyiségei:

kiviteli tervek készítése a II. szakaszra és a Rozmaring (C82 jelű) útra

az utak hossza csomóponttal együtt: 3043 m

útpálya szerkezet nehéz forgalomra 24 490 m2

útpálya szerkezet közepes forgalomra 12 890 m2

kerékpárút 11660 m2

járda 9650 m2

terelősziget/térkőből 1380 m2

kiemelt szegély 3150 fm

alacsony„K”szegély4990 4990 fm

süllyesztett szegély 9720 fm

humuszleszedés 47700 m3

földmunka/bevágás 6050 m3

földmunka/töltés 14560 m3

tükörkészítés 60100 m2

Közvilágítás(I-II. szakasz együtt)

Kiviteli terv készítése tanulmányterv alapján a C 82 jelű úton a Budai úti csomópontban

180 kandeláber

6800 fm kábel

10 elosztószekrény

külső úthálózat csapadékvízelvezetés (I-II. szakasz együtt) gerincvezetékei:

DN 1000 184 fm

DN 800 910 fm

DN 600 953 fm

DN 400 1140 fm

Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm

Tisztítóaknák 66 db

víznyelő 159 db

Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db

Térfigyelő kamerarendszer:

engedélyezési és kiviteli terv készítése

optikai és elektromos hálózat kiépítése védőcsőben 3680 m

30 db kamera telepítése

1 db irányítástechnikai központ (szerver) telepítése

A vízvezeték építés főbb munkanemei

- D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1435 m

- D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezetéképítés 20 m

A szennyvízelvezetés munkanemei

- DN200KG-PVC szennyvízcsatorna építése 579,0 m

- DN1000/vb. tiszt. akna építése átl.3,5 m mélységűek 9db

- 2 db szivattyú csere meglévő szennyvíz - átemelőben

A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.

Az opcionális tételre vonatkozó információt lásd II.2.11. pont.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás vállalása a minimum (60 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

OPCIONÁLIS TÉTEL

Audiovizuális berendezések kiépítése:

Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet

Perimeter LED gyűrű 1 készlet

Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet.

A sportkomplexumba tervezett rendezvényeken a pálya és a nézőtér bevilágítása, látványos világítási képek, fényeffektusok létrehozása. A lámpák mozgatása és vezérlése a hang- és fényvezérlő helyiségből történik fényvezérlő pult segítségével. A vetítő rendszer reklámok, látványos animációk, képeffektusok kivetítésére ad lehetőséget a pálya felületére vagy egyéb előre definiált területekre. A vetítést nagy fényerejű projektor, valamint mozgatható tükrös rendszer biztosítja, amellyel a kívánt helyre lehet a képet kivetíteni.

Mindkét rendszer DMX és ArtNet protokollon keresztül vezérelhető.

Perimeter LED gyűrű

A játéktér fölött elhelyezendő kétoldalas perimeter LED szalag (gyűrű) a 4 oldalas, középen befüggesztett LED fal rendszer kiegészítő megjelenítő rendszere. mely információk, hirdetések, a mérkőzéshez kapcsolódó különböző adatok és információk, stb. megjelenítésére szolgál.

Emelt szintű Digital signage rendszer

Az alap streamelési, rögzítési és Digital signage rendszeren felül az emelt szintű funkcionalitással bíró digital signage rendszer az emelt funkcionalitás keretében a signage rendszeren keresztül rendezett formában, egyszerűen és grafikus menü rendszerrel kezelhető módon elérhetővé válnak a saját kamera rendszer által rögzített felvételek, a központi média szerveren tárolt egyéb videók, képek, információk. A központi stúdió mellett pl. a VIP boxokban a kijelzőn nem csak a központilag sugárzott anyag látható, hanem a távirányító segítségével interaktív módon kereshetők és megjeleníthetők a központi médiaszerveren tárolt anyagok, az éppen folyó mérkőzés góljai, lassításai, visszajátszásai, stb., továbbá a kijelzőkön - akár minden VIP boxban külön szabályozható módon - TV csatornák is foghatók.

További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

Ajánlatkérő az ajánlati árat az alábbi alszempont szerinti bontásban értékeli:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF tart. keret nélkül opciós tétellel) / súlyszám: 70

Alszempont: Nettó ajánlati ár tart. keret és opció nélkül (HUF) súlyszám: 60

Alszempont: Opciós tétel nettó díja (HUF) súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 021-048826
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 383 399 323.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 35 003 782 749.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tározó műtárgy kivitelezése, közúti építmények tervezése, építményvillamossági felelős műszaki vezetés, városi gyűjtőút és/vagy országos közút útépítés tervezés, felelős műszaki vezetés, útépítés, földmunka, közműépítés, forgalomtechnikai munkák, szakipari munkák, felvonók szerelése, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27.

Adószám: 12614277206

Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 51.

Adószám: 14776355244

Feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A tárgyi szerződés hatályba léptetésére még nem került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2021