Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 543411-2019

18/11/2019    S222

Belgija-Bruxelles: Studija o modeliranju gospodarstva EU-a kao ekosustava ugovora (metodološka studija)

2019/S 222-543411

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 176-427522)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o modeliranju gospodarstva EU-a kao ekosustava ugovora (metodološka studija)

Referentni broj: JUST/2019/RCON/PR/JU03/0077
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79300000 Tržišno i ekonomsko istraživanje: anketiranje i statistika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ove studije navesti inovativne metode kojima se modelira mreža ugovora nalik ekosustavu. Budući izvoditelj provodit će teorijsko i empirijsko istraživanje koje će Europskoj komisiji pomoći u mjerenju utjecaja politika na područje pravosuđa i pitanja potrošača uz usredotočenje na digitalne oblike sklapanja ugovora.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/11/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 176-427522

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/12/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 05/12/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 20/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: