Works - 543697-2019

18/11/2019    S222

Slovenija-Grosuplje: Gradbena dela na vodnih objektih

2019/S 222-543697

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Gradnje

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 214-524790)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Grosuplje
Nacionalna identifikacijska številka: 5880734000
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tanja Rauh, vložišče
E-naslov: info@grosuplje.si
Telefon: +386 17888750
Telefaks: +386 17888764
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.grosuplje.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Referenčna številka dokumenta: 351-6/2015
II.1.2)Glavna koda CPV
45240000 Gradbena dela na vodnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/11/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 214-524790

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

— "Gospodarski subjekt mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB6."

— "Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih 3 poslovnih letih (2016, 2017 in 2018) oz. če posluje manj kot 3 leta, v obdobju od kar posluje, povprečne letne čiste prihodke od prodaje v višini najmanj 7 485 000,00 EUR (upošteva se AJPES podatkovna zbirka letnih poročil ali primerljivo)."

VII.2)Druge dodatne informacije: