There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 543714-2018

11/12/2018    S238

Czech Republic-Prague: Printers and plotters

2018/S 238-543714

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 221-505202)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
National registration number: 41197518
Postal address: Orlická 2020/4
Town: Praha 3
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 130 00
Country: Czechia
Contact person: Lenka Macáková
E-mail: lenka.macakova@vzp.cz
Telephone: +420 952220509
Internet address(es):
Main address: www.vzp.cz
Address of the buyer profile: http://www.tenderarena.cz/profily/vzp

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rámcová dohoda na nákup tiskových zařízení a spotřebního materiálu

Reference number: 1800007
II.1.2)Main CPV code
30232100 Printers and plotters
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, přičemž rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tiskových zařízení, dodávky příslušných tonerů a dalšího spotřebního materiálu, dále poskytnutí záruky za jakost na dodané zboží a poskytování záručního servisu k dodanému zboží v délce 48 měsíců pro tisková zařízení a v délce 24 měsíců na příslušný spotřební materiál.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 221-505202

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 17/12/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/01/2019
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 17/12/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/01/2019
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: