Varer - 543789-2019

18/11/2019    S222    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2019/S 222-543789

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Simone Paulsen Jakobsen
E-mail: sipja@vejle.dk
Telefon: +45 76811735

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6da87a8-0724-4e3f-83da-ca89d0c47f93/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6da87a8-0724-4e3f-83da-ca89d0c47f93/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på betonvarer, brøndgods og PP-rør til Vejle Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-37-19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører betonvarer, brøndgods og pp-rør til Vejle Kommune.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Betonvarer (Betonfliser, betonkantsten og betonbelægningssten),

- Delaftale 2: Brøndgods og PP-rør (karme, dæksler og rendestensdæksler og pp-brønde, pp-rør samt tilhørende fittings m.m.).

Vejle Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet på indkøb af betonvarer, brøndgods og PP-rør, valgt at sende det foreløbige udbudsmateriale i offentligt høring, hvor potentielle tilbudsgivere har mulighed for at kommentere på materialet.

Høringssvar kan afgives skriftligt via Ethics senest d. 27.11.2019 kl. 12:00.

Vejle Kommune vil gennemse alle indkomne høringssvar og vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det endelige udbudsmateriale.

Det endelige udbudsmateriale forventes at blive offentliggjort primo december 2019.

Se venligst de uploadede fier, som udgør høringsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Betonvarer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44114000
44114200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på betonvarer, brøndgods og pp-rør. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Betonvarer (Betonfliser, betonkantsten og betonbelægningssten),

- Delaftale 2: Brøndgods og PP-rør (karme, dæksler og rendestensdæksler og pp-brønde, pp-rør samt tilhørende fittings m.m.).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Brøndgods og PP-rør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44160000
44423700
44423740
44423760
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på betonvarer, brøndgods og pp-rør. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Betonvarer (Betonfliser, betonkantsten og betonbelægningssten),

- Delaftale 2: Brøndgods og PP-rør (karme, dæksler og rendestensdæksler og pp-brønde, pp-rør samt tilhørende fittings m.m.).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019