Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 544075-2022

05/10/2022    S192

Suomi-Turku: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 192-544075

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0204819-8
Postiosoite: PL 630
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Lång
Sähköpostiosoite: pekka.lang@turku.fi
Puhelin: +358 406350534
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/hankinnat
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=403634&tpk=72f99105-07b3-4356-8fe2-9c13a74294db
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=403634&tpk=72f99105-07b3-4356-8fe2-9c13a74294db
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

IT kehittämisen ja ylläpidon palvelut ajalle 1.11.2022 (tavoite) - 30.10.2026

Viitenumero: 6553-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on IT kehittämisen ja ylläpidon palvelut Turun kaupungin asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä "Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde".

Tilaaja täsmentää ja kuvaa hankintatarpeensa tarkemmin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnöissään. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Kaikki hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään osallistumaan DPS:ssään. Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72400000 Internet-palvelut
72800000 Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut
72210000 Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72254000 Ohjelmistojen testaus
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
72900000 Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut
72212730 Tietoturvaohjelmistojen kehittämispalvelut
72212732 Tietosuojausohjelmistojen kehittämispalvelut
30211300 Atk-järjestelmäjalustat
72224100 Järjestelmän toteutuksen suunnittelupalvelut
72241000 Järjestelmäsuunnittelun tavoitemäärittely
72514300 Tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät tietokeskuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

DPS:n kohteena on IT-asiantuntijatyö.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteeseen kuuluvat seuraavat palvelut:

1) IT kehittämisen ja ylläpidon palvelut sekä lisenssit

2) IT-omaisuuden hallinta

3) Tietoturva ja tietosuoja

4) Määrittely ja jatkuvuussuunnittelu

5) Sovellus- ja ohjelmistokehitys ja ylläpito

6) Alustapalvelut ja lisenssit

7) Toteutuksen arkkitehtuuri

DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.

Turun kaupungin asiantuntijat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen arviolta 15.11.2022 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/11/2022
päättymispäivä: 31/10/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/10/2026
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/09/2022